Paziņojums par veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz dabas parku „Piejūra” novērtējumu

admin.rLV

2017. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) ir iesniegta papildinformācija veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks „Piejūra”” novērtējumam Carnikavas novadā.

Projektējamais veloceliņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe-Carnikava-Gauja-Lilaste ~20 km kopgarumā ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem, vietām arī apgaismojumu. Ir novērtētas divas pamatalternatīvas ar lokālām modifikācijām un identificēta trase un tehniskie risinājumi, kas nekaitē dabas parkam un vienlaikus ir optimāli veloceliņa lietotājiem.

Biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 16. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Stacijas iela 5, LV-2163 Carnikava, tālr. 67993814, dome@carnikava.lv, www.carnikava.lv).

Veloceliņu projektē AS „Ceļuprojekts”, bet novērtējumu izstrādājusi SIA „Latekoil” (Bezdelīgu iela 12, LV-1048 Rīga).

Ar novērtējumu var iepazīties: http://www.latekoil.lv/velocels/.

Kontakttālrunis: 292 777 44