Paziņojums par veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz dabas parku „Piejūra” novērtējumu

admin.rLV

2016. gada 14. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks „Piejūra”” novērtējums.

Projektējamais veloceliņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe-Carnikava-Gauja-Lilaste ~20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem. Ir novērtētas divas pamatalternatīvas ar lokālām modifikācijām un identificēta trase un tehniskie risinājumi, kas nekaitē dabas parkam un vienlaikus ir optimāli veloceliņa lietotājiem.

Biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 16. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome, bet skartā pašvaldība ir Rīga.

Veloceliņu projektē AS „Ceļuprojekts”, bet novērtējumu izstrādājusi SIA „Latekoil” (Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048).

Ar novērtējumu var iepazīties: http://www.latekoil.lv/velocels/. Tālrunis uzziņām – 29277744.