RD Mājokļu un vides departamenta vadība novērtē SIA “Rīgas meži” saimniecību un ražotnes

admin.rLV

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti un Mājokļu un vides departamenta vadība trešdien, 20.aprīlī, izbraukuma sēdē apmeklēja Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas meži”, iepazīstoties ar uzņēmuma Daugavas mežniecības, briežu dārza, vairāku sugu koku sēklu plantāciju, kokaudzētavas, kokzāģētavas darbu, kā arī ar koku stādīšanas tehnoloģiju. Klātesošajiem bija iespēja piedalīties meža atjaunošanas darbā un pašiem iestādīt jaunās priedītes.

SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš informēja, ka uzņēmums apsaimnieko Rīgas pašvaldībai piederošos mežus gandrīz 62 tūkstošu hektāru platībā, akcentēja uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiju – ar dziļāku pārstrādi un produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu gūt lielākus ieņēmumus no Rīgas pilsētai piederošajiem mežu resursiem. Tādējādi  mežu efektīvākā apsaimniekošanā nopelnītā nauda var tikt novirzīta citu Rīgas pašvaldības deleģētu funkciju izpildei  – Rīgas dārzu un parku, kā arī Mežaparka uzturēšanā.

Daugavas mežniecībā SIA “Rīgas meži” valdes loceklis Juris Buškevics un Daugavas mežniecības mežzinis Viesturs Zemītis deputātus iepazīstināja ar mežsaimniecības galvenajiem uzdevumiem Rīgas pilsētai piederošajos mežos, meža apsaimniekošanas ciklu, mežziņu un mežsargu ikdienas darba izaicinājumiem – meža atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, mežizstrādi, kā arī cīņu pret meža ugunsgrēkiem, patvaļīgu ciršanu un piesārņošanu.

Viesi apmeklēja Briežu dārzu, dzīvnieku novērošanas torņus mežā un pie barotavām, atpūtas vietu ar nojumi un ugunskura vietu, apskatīja dažādus meža augšanas tipus. Briežu dārza kopējā platība ir 100 ha, tā teritoriju ieskauj īpaši veidots žogs 4100 metru garumā. 2006.gadā teritorijā tika ielaisti 15 staltbrieži no Gunāra Skribas briežu dārza Līgatnē un 5 staltbrieži no Kandavas. Šobrīd dārzā mitinās apmēram 40 brieži.

Amatpersonas novērtēja SIA “Rīgas meži” lepnumu – jauno pārākās pakāpes priežu sēklu plantāciju – vietu, kur dzims nākotnes mežs – īpaši kvalitatīvas koksnes priedes. Meža atjaunošanas speciāliste Anda Vilciņa pastāstīja par plantācijas tapšanu un nākotni, meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas apjomiem un nozīmi, bet komitejas deputāti izmēģināja spēkus jauna meža stādīšanā.

Kokaudzētavas “Norupe” vadītājs Māris Druvaskalns iepazīstināja ar meža stādāmā materiāla audzēšanu ar ietvarstādu metodi, sēklu sēšanu ietvaros – sēšanas līniju angārā, stādu sākotnējo audzēšanu siltumnīcā un sējeņu audzēšanu laistīšanas poligonos, kuros šobrīd atrodas ap 1.5 miljoniem kociņu, kas tiek pakoti un transportēti stādīšanai ne vien “Rīgas meži” mežos, bet arī gatavoti pārdošanai privātajiem mežu īpašniekiem un eksportēti uz citām valstīm.

Noslēgumā kokzāģētavā „Norupe” ražošanas daļas vadītājs Jānis Stankevičs iepazīstināja ar rūpnīcas darbību un saražoto produkciju, ražošanas uzdevumiem, eksporta tirgiem, koksnes izmantošanas iespējām, saimnieciskajiem rādītājiem. “Rīgas meži” kokzāģētavas produkcijas izcilo kvalitāti novērtējuši īpaši prasīgi mēbeļu ražotāji. Tas ļauj arī šā brīža nelabvēlīgajā tirgus situācijā saņemt izdevīgus pasūtījumus, uzsvēra ražošanas daļas vadītājs.

RD Mājokļu un vides komitejas deputāti pauda atzinīgu novērtējumu uzņēmuma līdzšinējai attīstībai un nākotnes prioritātēm.