Talka Vakarbuļļu pludmalē

admin.rLV, Pub

Mājokļu un vides departamenta darbinieki, Dabas aizsardzības pārvaldes un draugi jau otro gadu organizēja talku lai cīnītos ar skaisto, bet nevēlamo augu jūras piekrastē – Tatārijas salātu.

Tatārijas salāts ir svešzemju suga, kas izplatījusies Baltijas jūras piekrastē un sāk veidot lielas audzes dabas parka “Piejūra” teritorijā, tostarp Rītabuļļu – Daugavgrīvas pludmalē. Šis augs, kas  sastopams galvenokārt valsts austrumos un vidusdaļā, pieder pie  invazīvas un agresīvas sugas, kas apdraud Latvijas bioloģisko daudzveidību. Tatārijas salāts  ir aptuveni 60 centimetru garš daudzgadīgs lakstaugs, kura  zilganzaļās, rukolveidīgās lapas un zili violetie ziedi nereti priecē atpūtniekus Rīgas līča piekrastē, tomēr  auga straujā izplatība izteikti nomāc vietējos augus un var radīt neatgriezenisku ķēdes reakciju uz apkārtējo pludmales vidi un mainīt piejūras biotopu struktūru.

Rītabuļļu -Daugavgrīvas piekrastē, kur talka norisinājās, Tatārijas salāts ir konstatēts starp tādām Latvijas kāpās pastāvošām sugām, kā smiltāju kāpu niedre, biezlapainā sālsvirza, smiltāju kāpu kviesis, bet pelēkajās kāpās tas aug starp lauku vībotni, kāpu auzeni un smilts grīsli.

Lai ierobežotu auga izplatīšanos, jau iepriekš  Vakarbuļļu Zilā karoga pludmales apkārtnē tika rīkoti sugas izplatības ierobežošanas darbi gan Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”’’ ietvaros, gan arī publiskas talkas.

Tāpat kā pērn, arī šogad par spīti lielajam vējam, talkā tika paveikts labs darbs – izravēta iedzīvotāju iecienītā pludmale.