RNP plāno pārtraukt apkures sezonu

admin.rLV, Paziņojumi

Balstoties uz šobrīd pieejamo ilgtermiņa gaisa temperatūras prognozi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apkures sezonu plāno noslēgt nākamajā nedēļā, sākot apkures atslēgšanu daudzdzīvokļu ēkās, kas ir pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei. Par precīzu periodu, kad RNP veiks centrālās apkures atslēgšanu, RNP informēs nākamajā nedēļā.

Šobrīd, balstoties uz dzīvokļu īpašnieku pieprasījumu, apkures sezona ir noslēgta 19 apsaimniekotajās ēkās. Vairums klientu gaida centralizēto apkures sezonas noslēgumu, nepieņemot individuālus lēmumus par apkures pārtraukšanu.

Būtiski, ka lielākajā daļā RNP apsaimniekoto dzīvojamo māju komfortablu temperatūru nodrošina automātiskā apkures sistēma, pielāgojot siltuma padevi atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām. Līdz apkures pārtraukšanai, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties apkures intensitāte samazinās, sistēmai pārtraucot siltuma padevi, ja āra gaisa temperatūra pārsniedz +12 °C.

Lēmums par apkures pārtraukšanu tiek pieņemts ņemot vērā, apkures intensitātes izmaiņas, kas vairākas nedēļas pakāpeniski samazinās, kā arī to, ka laika prognoze nākamajam periodam paredz stabilu temperatūras paaugstināšanos, bez ilgstošiem zemas temperatūras periodiem.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt citu apkures intensitātes režīmu, vai arī noteikt citu siltumenerģijas piegādes atslēgšanas datumu, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem attiecīgs kopības lēmums par to vai jāievēl pilnvarotā persona ar attiecīgu pilnvarojumu apjomu un jāinformē RNP. Dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt arī par mūsdienīgu apkures sistēmas dežūrrežīma iestatīšanu gada silto mēnešu periodam, piemēram, ja pavasara mēnešos gaisa temperatūra ilgstoši nokrītas zem +5 °C, apkures sistēma automātiski ieslēdzas.

Noslēdzoties apkures sezonai sākas radiatoru un vannas istabas dvieļu žāvētāju nomaiņas periods. Atgādinām, ka to nomaiņu nedrīkst veikt patvaļīgi, lai netiktu nodarīts kaitējums mājas kopējai siltumsistēmai. Par patvaļīgu radiatoru nomaiņu dzīvokļu īpašniekam draud naudas sods, kā arī var likt nomainīt radiatorus uz piemērotas jaudas sildelementiem

Par pārvaldnieku:

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums Ziemeļeiropā. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir uzticams partneris daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā Rīgā. Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, pamatojoties uz personāla zināšanām un pieredzi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nodrošina kvalitatīvus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumus, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā  ir ap 3 850 dzīvojamās mājas/būves ar kopējo platību vairāk nekā  7,5 milj. m2.