Aicinājums uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izstrādātā rīcības plāna trokšņa samazināšanai projekta apspriešanu

admin.rLV, Sab

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbojoties ar pašvaldībām, valsts institūcijām, aviokompānijām un VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir izstrādājusi Rīcības plāna trokšņa samazināšanai projektu (turpmāk – Rīcības plāns).

Ar rīcības plānu var iepazīties šeit, tā kopsavlikums ir pieejams šeit.

Rīcības plāns attiecas uz teritoriju, kuru skar gaisa kuģu troksnis Mārupes, Babītes novada un Rīgas pilsētas teritorijās.

Sabiedrība ir aicināta iesniegt rakstiskus priekšlikumus pa e-pastu J.Brizs@riga-airport.com vai pa pastu, adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053  līdz 2018. gada 19. oktobrim vai klātienē sabiedrības informēšanas sanāksmju laikā.

Sabiedrības informēšanas sanāksmes tiks organizētas:

  • 2018. gada 10. oktobrī plkst. 18:00 Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads.
  • 2018. gada 08. oktobrī 18:00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, Piņķos, Jūrmalas ielā 14A, Babītes pagasts, Babītes novads.

Rīcības plāns iekļauj pasākumus, kas paredz:

  • mazināt gaisa kuģu dzinēju pārbaužu ietekmi uz Skultes ciemu;
  • palielināt skrejceļa galu manevrēšanas ceļu izmantošanas īpatsvaru nakts laikā;
  • optimizēt gaisa kuģu pacelšanās vertikālo profilu;
  • palielināt nepārtrauktas augstuma samazināšanas operāciju īpatsvaru;
  • mazināt pārlidojumus pār Jaunmārupes un Vētras ciemiem nakts laikā;
  • dažādus pasākumus komunikācijas ar sabiedrību uzlabošanai;
  • veikt izpēti par finanšu instrumentu ieviešanu klusāku gaisa kuģu tipu veicināšanai.