Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” sabiedrisko apspriešanu

admin.rLV, Sab

Laika posmā no 2023. gada 18. oktobra līdz 17. novembrim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi: raap@getlini.lv. Plānošanas dokumenta nosaukums: „Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam” (Plāns). Plāna izstrādātājs: SIA Getliņi EKO,  reģ. Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121, tālrunis: +371 67317800, e-pasta adrese: info@getlini.lv Plāna izstrādātāja …

Paziņojums par Anniņmuižas mežaparka plāna publisko apspriešanu

admin.rLV, Sab

No šī gada 20. oktobra līdz 18. novembrim norisinās  projekta “Par Anniņmuižas mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu izstrādāšanu” publiskā apspriešana Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.11.2023 plkst. 18.00 kultūras un atpūtas centra “Imanta” telpās, Anniņmuižas bulvārī 29. Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku ar kopējo platību 36,65 ha. Lai pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus …

Par Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu

admin.rLV, Sab

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā, ir sagatavots “Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam” projekts, kuru pēc Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma izstrādāja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Gaisa kvalitātes novērtējums un programmas projekts sagatavots laika posmā no 2020. gada 25. jūlija līdz 2021. gada 23. jūlijam sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm un …

Paziņojums par Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā, iesniegšanu

admin.rPaziņojumi, Sab

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.65 (18.05.2015.) notiek Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā. Paredzētās darbības ierosinātājs un IVN izstrādātājs ir SIA KU “Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr.40003511867, Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV-1045, bot@balticoilterminal.lv, 67508441. Termināls tiks uzbūvēts bijušās PSRS armijas kara flotes teritorijā. Patlaban šī teritorija …

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

admin.rLV, Sab

LatvijasMeža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanuaizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu parmeža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ …

Brīdinājums par iespējamo kapavietu Rīgas pašvaldības Raiņa kapsētā uzturēšanas tiesību pārtraukšanu

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību no 2015. līdz 2018.gadam ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas …

Aicinājums uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izstrādātā rīcības plāna trokšņa samazināšanai projekta apspriešanu

admin.rLV, Sab

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbojoties ar pašvaldībām, valsts institūcijām, aviokompānijām un VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir izstrādājusi Rīcības plāna trokšņa samazināšanai projektu (turpmāk – Rīcības plāns). Ar rīcības plānu var iepazīties šeit, tā kopsavlikums ir pieejams šeit. Rīcības plāns attiecas uz teritoriju, kuru skar gaisa kuģu troksnis Mārupes, Babītes novada un Rīgas pilsētas teritorijās. Sabiedrība ir aicināta iesniegt rakstiskus priekšlikumus pa e-pastu J.Brizs@riga-airport.com vai …

Aicina izteikt viedokli par Juglas ezera ekspluatāciju

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par grozījumiem Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos, kas paredz atļaut ezerā pārvietoties ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem. Viedokli var izteikt līdz 10.septembrim, aizpildot aptaujas anketu Mājokļu un vides departamenta mājas lapā http://mvd.riga.lv/. Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē, izskatot Rīgas domes 2002.gada 4. jūnija saistošo noteikumu Nr. 29 “Juglas ezera apsaimniekošanas …

Pašvaldība izsludina procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Rīgas pilsētā

admin.rLV, Sab

Ir uzsākta procedūra, kuras rezultātā tiks izvēlēts privātais partneris Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskās-privātās partnerības ietvaros. 31.jūlijā  izsludināta koncesijas procedūras „Privātā partnera izvēle Rīgas SAAS nodrošināšanai” pirmā kārta – pretendentu atlase konkursa otrajai kārtai. Informācija par procedūru ir publicēta eis.gov.lv un iub.gov.lv  Projekta mērķis ir Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība. Tā paredz investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveidē, kas ietver sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un sagatavošanu pārstrādei. …

Informatīvās sanāksmes par dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu

admin.rLV, Sab

Informatīvās sanāksmes par NATURA 2000 vietas – dabas parka “Piejūra” – dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu notiks šī gada: 11. jūnijā plkst. 18.00 Daugavgrīvā, Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā; 13. jūnijā plkst. 18.00 Mangaļsalā, YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā; 19. jūnijā plkst. 17.00 “Jauniešu mājā” Saulkrastos, Raiņa ielā 7; 20. jūnijā plkst. 18.00 Carnikavas Novadpētniecības centrā Carnikavā, Jomas ielā 7. Pirms sanāksmēm Daugavgrīvā, Mangaļsalā …