Arī septembrī un oktobrī siltumenerģijas tarifi turpina samazināties

admin.rLV, Paziņojumi

Septembrī zemāki siltumenerģijas tarifi spēkā stāsies 12 komersantiem, oktobrī zemāki tarifi jau zināms, ka būs vēl astoņiem komersantiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ik nedēļu turpina saņemt tarifu projektus vērtēšanai. Kopumā nākamajā apkures sezonā, salīdzinot ar iepriekšējo, siltumenerģijas tarifi būs zemāki.

“Būtiskais faktors siltumapgādes tarifu samazinājumam ir kurināmā izmaksu samazinājums. Tajās apdzīvotajās vietās, kur siltuma ražotāji iepriekšējā apkures sezonā kurināmo iepirka par paaugstinātām cenām, mainoties līguma cenai un izlietojot salīdzinoši dārgākos krājumus, tarifi strauji samazinās. Savukārt tur, kur nebija iepirkts tik dārgs kurināmais, izmaiņas tarifos ir mērenākas. Kurināmā cenu svārstības lielā mērā ir atkarīgas no izvēlētā kurināmā veida un brīža, kurā komersants slēdzis līgumu par kurināmā piegādi, tostarp līguma darbības ilguma. Vēl ir arī komersanti, kas vasarā siltumenerģijas pakalpojumus nenodrošina, tādēļ nav vēl vērsušies SPRK ar jaunām tarifu vērtībām,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs.

J. Negribs arī norāda, ka kopumā siltumenerģijas tarifiem jau no pērnā gada nogales ir tendence samazināties, kā arī to, ka vērtēšanai iesniegto tarifu projektu skaits pieaugs septembrī un oktobrī.

Salīdzinājumam – pērn decembrī vairāk nekā pusei SPRK regulējamiem komersantiem tarifi bija virs 100,00 EUR/MWh, tostarp 200,00 EUR/MWh un pat 300,00 EUR/MWh. Savukārt šobrīd septembrī redzams, ka virs 100,00 EUR/MWh tarifi ir aptuveni piektajai daļai komersantu, no kuriem vairākiem jau šobrīd, skatoties pēc vērtēšanai iesniegtajiem tarifu projektiem, zināms, ka tarifi samazināsies oktobrī un novembrī. Vienlaikus J. Negribs arī atgādina, ka iepriekšējā apkures sezonā bija noteikti divi tarifu sliekšņi (68,00 EUR/MWh un 150,00 EUR/MWh), virs kuriem mājsaimniecībām tika piemērots valsts atbalsts, kā rezultātā bija mājsaimniecības, kurām tarifs nebija jāmaksā pilnā apmērā.

SPRK ik nedēļu vērtēšanai saņem siltumenerģijas komersantu tarifu projektus, attiecīgi izmaiņas tarifos notiek regulāri – katru mēnesi visa gada garumā, turklāt vienam komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties. Pašreiz (30.08.23.) SPRK vērtēšanā ir liels skaits tarifu projektu nākamajai apkures sezonai – 33 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un 18 komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti.

Zināmās izmaiņas tarifos septembrī un oktobrī

Piemēram, septembrī zemāki tarifi spēkā stāsies Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā (67,75 EUR/MWh), Iecavā (61,97 EUR/MWh), Ikšķilē (90,56 EUR/MWh), Jēkabpilī (76,19 EUR/MWh), Maltā un Lūznavā (83,51 EUR/MWh), Brankās (87,77 EUR/MWh), Ānē (91,93 EUR/MWh), Pļaviņās (81,35 EUR/MWh), Talsos (80,86 EUR/MWh), Valmierā un Viestura laukumā (71,28 EUR/MWh) un Viļānos (75,74 EUR/MWh). Savukārt tarifi palielināsies Krāslavā (85,69 EUR/MWh), Ozolniekos (81,97 EUR/MWh), Olainē un Pārolainē (88,96 EUR/MWh). Š.g. 4.septembra sēdē tiks skatīts arī 40% samazinājums komersanta paša noteiktajam tarifam Saulkrastos un Zvejniekciemā (plānots 128,19 EUR/MWh).

Savukārt oktobrī jau zināms, ka zemāki tarifi aprēķināti Aizkrauklē un Aizkraukles pagastā (64,66 EUR/MWh), Jēkabpilī (63,61 EUR/MWh), Kocēnos (71,58 EUR/MWh), Rubenē (72,29 EUR/MWh), Vaidavā (76,54 EUR/MWh), Zilākalnā (64,76 EUR/MWh), Bērzainē (101,04 EUR/MWh), Rūjienā (91,32 EUR/MWh), Naukšēnos (81,07 EUR/MWh), Saldū, Ezerē, Pampāļos un Namiķos (92,72 EUR/MWh). Š.g. 4.septembra sēdē tiks skatīti arī pašu noteiktie tarifi četriem komersantiem, no kuriem plānots, ka tarifi samazināsies Ventspilī (86,10 EUR/MWh), Rīgā (87,57 EUR/MWh), Salaspilī un Saulkalnē (65,39 EUR/MWh), bet pieaugums – Limbažos un Umurgā (93,88 EUR/MWh). SPRK vērtēšanā ir vēl tarifu projekti, kas attieksies uz oktobri.

Par tendencēm siltumenerģijas tarifos

Pēc SPRK novērojumiem ir komersanti, kas slēdz līgumus par kurināmā iegādi uz pusgadu, lai kurināmā iegādes cenu nofiksētu ilgākam laikam. Ir tādi komersanti, kas slēdz kurināmā iegādes līgumus pa mēnešiem un vērtē, vai kurināmā cenas varētu vēl samazināties, attiecīgi tarifi mainās katru mēnesi. Joprojām ir arī komersanti, kuriem vairākus gadus tarifi nav bijuši pārskatīti, un attiecīgi tie ir salīdzinoši zemi. Šādiem komersantiem līdz ar jaunu kurināmā piegāžu līgumu noslēgšanu tarifi pieaug, jo iepriekš tarifā ietvertā kurināmā cena bija būtiski zemāka par jaunajā līgumā noteikto.

Kurināmā (gāzes un šķeldas) šī brīža cenu tendences dod pamatu sagaidīt nelielu tarifu samazinājumu arī turpmākajos mēnešos tiem komersantiem, kur tarifu izmaiņas vēl nav bijušas kopš pērnā gada nogales, un tarifu stabilizēšanos vietās, kur komersanti jau ir paspējuši tarifu vērtības pārskatīt.

Atkarībā no iepirkuma veikšanas laika un piegādes vietas šķeldas cena ir vidēji no 22,00 līdz 30,00 EUR/MWh. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šobrīd iepirktās šķeldas cena ir par aptuveni 30% zemāka nekā vidēji iepriekšējā apkures sezonā, un dabasgāze arī biržā ir pat vairākas reizes lētāka. Lai arī tirgus ir piesardzīgs nākotnēs prognozēs, nav paredzams, ka šķeldas cena tuvāk rudenim varētu būtiski pieaugt.

Arī dabasgāzes cenas biržā piedzīvo kritumu, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, un saistībā ar Ķīnas ekonomikas attīstības tempa palēnināšanos netiek prognozēts gāzes pieprasījuma globāls palielinājums, kas attiecīgi samazina gāzes cenu biržā. Vienlaikus Eiropas gāzes krātuvēs aizpildījums pārsniedz 90% slieksni, kas arī mazina dabasgāzes cenas pieauguma riskus. Īslaicīgas šķeldas un gāzes cenu svārstības var būt saistītas ar to, cik strauji sāksies apkures sezona un vai laika apstākļi sekmēs papildu pieprasījumu pēc energoresursiem.

Pieaug arī citas siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas

Vienlaikus, lai arī šobrīd siltumenerģijas tarifi samazinās, pateicoties kurināmā cenas izmaiņām, jāsaprot, ka tie vairs nebūs tādā līmenī, kā, piemēram, 2021.gadā. Lai arī lielāko daļu no siltumenerģijas tarifa veido tieši kurināmā izmaksas, šogad neliels pieaugums vērojums arī citās komersantu izmaksās, kas saistīts ar vispārējo cenu pieaugumu valstī. Attiecīgi tas atstāj ietekmi arī uz komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Kopumā jāsecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir nedaudz palielinājušās visās siltumenerģijas tarifu veidojošās pozīcijās.

Attiecīgi ir arī siltumenerģijas komersanti, kam SPRK veic pilno tarifu projektu izskatīšanu, kas ietver visu izmaksu vērtēšanu. Tiklīdz komersantam spēkā esošajā tarifā ietvertās izmaksas ir mainījušās vai siltumenerģijas apjoms palielinājies/samazinājies par vairāk nekā 10%, vai arī energobilancē veiktas būtiskas izmaiņas (piemēram, uzstādītas jaunas siltuma ražošanas iekārtas), komersanti iesniedz SPRK tarifu projektu ar pilno izmaksu izvērtēšanu. Proti, ne vien kurināmā izmaksu, bet arī nolietojuma, remontdarbu izmaksu vērtēšanu, nodotā siltumenerģijas apjoma izmaiņas u.c., kas attiecīgi var rezultēties arī tarifa pieaugumā. Šādus tarifu projektus komersanti SPRK iesniedz pēc nepieciešamības – reizi gadā vai retāk.

SPRK atgādina, ka ir divu veidu tarifu projekti – pilnā tarifu projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un komersantu pašu noteiktie tarifi (izdota atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus, lai savlaicīgi reaģētu), ja mainās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas, vai pārdotās elektroenerģijas ieņēmumi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Abos gadījumos tarifu projekti tiek iesniegti SPRK izvērtēšanai, to izvērtēšanas laiks ir atšķirīgs. Pašu noteikto tarifu gadījumā SPRK izvērtēšanu un saskaņošanu veic 21 dienas laikā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Citi noderīgi materiāli:
• Plašāk par to, kā tiek vērtēti siltumenerģijas tarifi: https://ieej.lv/eAAVJ