Arkādijas parks kļuvis sakoptāks

admin.rLV, Paziņojumi

Arkādijas parks ir viens no gleznainākajiem parkiem Rīgā, kas atrodas starp Ojāra Vācieša un Friča Brīvzemnieka ielām. Parka platība ir 7 ha. Mājokļu un vides departaments šogad Arkādijas parkā ir veicis dažādus labiekārtošanas darbus – Mārupītes krastu stiprināšanu, aizauguma tīrīšanu un gājēju celiņu seguma atjaunošanu.

Vasaras pirmajā pusē notika cauri parkam plūstošās Mārupītes krastu stiprināšana. Esošo laukakmeņu krāvumu remonts, atjaunošana un papildināšana bija nepieciešama, lai mazinātu Mārupītes krastu eroziju un netiktu bojāti gājēju celiņi un apstādījumi.

Ņemot vērā, ka MVD atbilstoši nolikumam, veic arī ūdens akvatoriju izmantošanas uzraudzību un plāno pasākumus ūdenstilpju apsaimniekošanai, šovasar pēc Arkādijas parka apsaimniekotāja SIA “Rīgas meži” lūguma tika veikta arī Mārupītes aizauguma tīrīšana un ūdensaugu pļaušana. Darbu izpildītāji nepieciešamo veica ar rokām, saudzīgi, neizmantojot traktortehniku. Niedres un citi nopļautie ūdensaugi tika operatīvi savākti no ūdens un aizvesti.

Nesteidzīgas pastaigas Arkādijas parkā iecienījuši daudzi, īpaši ģimenes ar bērniem. Tagad apmeklētāji, kas šķērso parku var droši pārvietoties, jo daļā pie F. Brīvzemnieka ielas ir atjaunots gājēju celiņu segums. Vecā, izdrupušā un nolietotā asfalta seguma vietā ir uzlikts jauns segums 825 m2 platībā. Remontdarbi parkā notika nemainot ne esošo celiņu platumu, ne konfigurāciju. Mājokļu un vides departaments plāno vēl turpināt celiņu atjaunošanu