Atjaunoti Esplanādes parka celiņi vairāku tūkstošu kvadrātmetru platībā

admin.rLV, Paziņojumi

Nedēļas nogalē rīdziniekiem un pilsētas viesiem Esplanādes parkā tiks atvērti atjaunotie gājēju celiņi. Tāpat sezonālo darbību paredzēts atsākt arī abām parka teritorijā esošajām strūklakām.

Rīgas pašvaldība,  pakāpeniski īstenojot septiņus hektārus plašā Esplanādes parka atjaunošanu, trijās no septiņām zonām pilnībā ir nomainījusi gājēju celiņu segumu. Pirmajā  kārtā tika nomainīti 1224 m2 (celiņš, kas ved cauri visam parkam un savieno Reimersa ielu ar Skolas ielu, un celiņš, kas ved gar Latvijas Mākslas akadēmiju), otrajā  kārtā – 5868 m2 seguma (celiņi, kas ved no Kalpaka un Brīvības bulvāru stūra gar strūklakām līdz Raiņa piemineklim). Darbus veica SIA “Roadeks”.

“Esplanāde ir viena no pilsētas zaļajām zonām, ko ikdienā izmanto visvairāk cilvēku, taču parks gadiem ilgi saistījies ar bedrēm un nolietojumu. Šovasar atjaunotie gājēju celiņi ļaus šim parkam atdzimt jaunā kvalitātē, paredzot uzlabojumus arī nākotnē. Ieguldījumi patīkamas un pievilcīgas publiskās ārtelpas veidošanā ir ieguldījumi tādā Rīgā, kas ir patīkamāka dzīves vieta, uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Celiņu seguma atjaunošanas, parka labiekārtojuma un  apstādījumu atjaunošana turpināsies. Lai izstrādātu vēsturiskās vērtības respektējošus un mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošus, funkcionālus risinājumus labiekārtojuma un apstādījumu atjaunošanai visā Esplanādes parka teritorijā, atkārtoti ir izsludināts iepirkums “Esplanādes parka attīstības vēsturiskā izpēte parka attīstības konceptuāla vīzija un projekta dokumentācijas izstrāde apstādījumu, labiekārtojuma un gājēju ceļu segumu atjaunošanai, autoruzraudzība”.

“Labiekārtojuma elementi visā parka teritorijā – soliņi, atkritumu urnas, apstādījumi un pārējo parka celiņu segums – tiks atjaunots saskaņā ar minētajā projektā izstrādātajiem risinājumiem. Tas nozīmē, ka parka daļā, kurā pašreiz jau ir atjaunoti gājēju celiņi, iedzīvotāju ērtībai no esošajiem krājumiem tiks izvietoti pagaidu soliņi un atkritumu urnas. Savukārt pastāvīgie labiekārtojuma elementi tiks uzstādīti tikai pēc projekta saskaņošanas un darbu izpildes, kas provizoriski varētu būt 2023. gadā, saņemot nepieciešamo budžeta finansējumu,” atzīst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora p.i. Edijs Pelšs.

Līdz ar Esplanādes parka pieejamību apmeklētājus priecēs arī latviešu arhitekta Kārļa Plūksnes divi kultūrvēsturiski objekti – simetriskas bronzas lējuma strūklakas ar apaļu slīpēta granīta baseinu vidū – , kas sezonālo darbību atsāks piektdien, 29. jūlijā, pēcpusdienā un kas turpmāk vakaros būs izgaismotas. Abām strūklakām ir uzstādīti prožektori, nomainīts nedēļas taimeris un krēslas slēdzis.

Pašvaldība atgādina, ka Esplanādes parks ir daļa no UNESCO pasaules kultūras mantojuma. Veicot tā vizuālā tēla atjaunošanas darbus, netiek aizskartas vai bojātas esošās kultūras vērtības.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde