Brīdinājums par iespējamo kapavietu Rīgas pašvaldības Raiņa kapsētā uzturēšanas tiesību pārtraukšanu

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību no 2015. līdz 2018.gadam ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas pilsētas pašvaldības Raiņa kapsētā, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

Raiņa kapsētā Rīgā, Aizsaules ielā 1: G1-1-21,22., R1-9-20,21,22., G4-3-7,8., R2-2-4-10-12., R2-4-4-23-25., R2-8-1-23-25., R2-4-3-23,24,25., R2-4-3-14., R2-5-3-7., R2-9-3-21., R2-2-2-22-25., R2-7-2-16-18., R2-8-2-21-23., R2-9-2-4-6., R5-7-1-5., R5-7-1-6-9., R5-1-3-19,20., R5-2-3-8-10., R5-3-3-3,4., R5-2-2-23-25., R5-3-2-15,16., R5-4-4-4-6., R5-6-4-17-19., M1-1-8,9., M1-6-45,46., M1-2-27,28., M1-2-29,30., R3-4-1-14,15., R3-6-2-12-13., R4-2-1-7,8., R4-4-1-15,16., R4-5-1-17,18., R4-8-1-18., R4-5-2-1-3., R4-6-2-20,21., R4-7-3-4-7., R4-2-4-8,9., R4-3-4-7,8., R4-L3-7,8., G10-2-35-37., M13-1-18,19., M13-4-17,18., M13-9-20,21., R11-9-2-21,22., R12-16-4-3., R12-14-4-15., R12-11-4-16,17., R12-11-4-3., R12-9-412(13)., R12-8-416,17., R12-8-46,7., R12-16-3-3., R12-4-112,13.

Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie Raiņa kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie Raiņa kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības tiek izbeigtas.