Raiņa kapsēta

BRĪDINĀJUMS – Par iespējamo kapavietu uzturēšanas tiesību pārtraukšanu Rīgas pašvaldības kapsētās

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību no 2018. līdz 2021.gadam ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības II Meža kapsētā, Biķeru kapsētā, Juglas kapsētā, Ziepniekkalna kapsētā un Lāčupes kapsētā.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

II Meža kapsētā Rīgā, Gaujas ielā 12: VgC- 1.gr.-8-2, 11-1 gr.2.d.-5-1a, Mārt.-4.gr.-1-13, Mārt.-4.gr.-1-8, Mark.-14-4-5, 7 -6-44/45, 7-6 43, 7-6 42, I-lauk.,ģ.k.-4, 7-5-46/47, 7-4-47/48, VgD.6.gr.-1-19, Mārt.-gim.k.-46, 3b- 5. GR.-A, 3b- 5. GR.-B, F lauk.-14 – 27/28, F lauk.-8-1/2, G-lauk.-21.-19/20., 3 – 6.gr. -13, Mark.14 – 6 – 15 n.s., Mark.7 – 4 – 14, Mark.4 – 14 – 29, VgC – 5 -3, VgD.8.gr. -19 – 1.v.

Juglas kapsētā Rīgā, Stāmerienas ielā 1: pa labi -6.(11.)-20., pa kreisi -11.-2., pa labi -8.(13.)-11., pa labi -9.(14.)-17., pa labi -10.(15.)-21., pa labi -12.(17.)-19., pa labi -12(17.)-9., pa labi -13.(18.)-14., pa labi -13.(18.)-16., pa kreisi -24.-7., pa kreisi -24.r.-9.v., pa kreisi -25.r.-7.v., pa kreisi -25.r.-9.v.

Biķeru kapsētā Rīgā, Biķernieku ielā 148: B 4-1-4, B 4-1-8, C 3-7-11, C 3-7-8, B 4-9-1, B 2-1-4, C 3-7-11, D I-2-8, B 4-7-1, C 4-2-4, A1 (II)-1-3a, C 3-6-9.

Ziepniekkalna kapsētā Rīgā, Mālu ielā 19: A 4-10-5, A 5-8-8, B 2-6-1, C 7-1-1A, D 1-1-5, E 7-12-1A, E 7-3-2, E 7-2-2, E 7-13-9, F 4-2-10, F 1-3-9, F 1-11-1, F 1-11-4, F 1-11-5, F1-14-1A, F5-6-3, 1III-1-1, 1IV-10-8, 1VII-4-1, 1IX-4-5, 1VII-9-2, 1VII-9-4, 1VII-8-4, 1 IX-4-3, 1 V-1-2, 1 IX-6-5, 1 VII-2-4, 1 IX-9-8, 1 IX-9-6, 2 II-1-1, 2 IV-1-3, 2 VI-2-10, 2 VI-6-4, 2 VI-6-5, 2 VII-2-1, 2 VIII-2-2, 2 VII-2-3, 2 VIII-1-3, 2 IX-1-3, 2 IX-1-4, 2 IX-5-9, 2 IX-11-4, 2 IX-12-7, 3 VIII-1-1A, 3 IX-1-4, 3 IX-1-8, 3 IX-5, 3 VI-1-2, 3 VII-2-7, 3 IX-4, 3 IX-5-8, 3 IX-4-5, 4 II-1A-3, 4 IV-4-5, 4 IV-6-1A, 4 II-10-2A, 4 III-2-5, 4 IV-9-3, 4 IV-9-4, 4 IV-8-5, 4 VII-2-5, 4 VII-6-1, 4 VII-3-1, 4 VIII-2-6, 4 VIII-5-5, 4 VIII-7-7, 5 VII-11-1, 5 IX-9-1A, 5 VI-5-5, 5 VI-5-7, 5 VII-1-1A, 5 VII-9-1, 5 VII-12-2, 5 IX-1-9, 5 IX-1-10, 5 IX-4-4A, 5 IX-3-4A, 5 IX-2-3, 5 IX-4-1A, 5 IX-9-2.

Lāčupes kapsētā Rīgā, Baltegļu ielā 41:

2-1-5., 2-1-15.,  2-3-6.,  2-5-4.,  2 -5-15.,  2-6-18.,  2-8-2.,  2 -8-12.,  2-8-13.,  2-9-15.,  2-9-19.,  2-9-20.,  2-10-8.,  2-10-10.,  2-10-12.,  2-10-13.,  2-11-14.,  2-11-18.,  2-12-3.,  2-12-11.,  2-12-19.,  2-12-15.,  2-14-16.,  2-13-11.,  2-15-11.,  2-16-3.,  2-16-9.,  2-15-15.

1-16-2.(4), 1-17-3.(5), 1-19-4.(1), 1-19-6.(2), 1-19-10.(3), 1-20-4.(6), 1-21-4.(7), 2-22-17.(8) Db.1.sekt., 1-24-2.(9), 2-24-7.(10), 2-24-9.(11), 2-3-13.,  2-16-19., 2-18-6., 2-30-11., 2-30-16., 2-30-18., 2-35-18., 2-37-18., 3-38-1 Db.2.sekt., 2-40-14., 2-40-15., 2-40-16., 9-15-4., 9-18-3., 12-26-5., 12.kalns(9), 12.sektors(27), 12.sektors(28), 12a-25-2., 12a-25-3., 12a-25-4.,  12.sektors(32), 12.sektors(33), 12-24-7., 22-31-9., 25a-22-2., 25.sektors(65), 36-15-2., 36.sektors(67), 36a-17-2., 36-16-2., 38- 17 -4.

12-4-12., 14 T-2-10., 9-24-2., 14T-2-12., 38-13-8., 38-12-5., 1-12-9., 12-1-20., 13-35-1., 13-35-2., 13-34-3., 13-32-7., 13-33-8., 1-49-17., 5.sektors(12), 6X-5-6., 6X-4-2., 6X-2-3., 5-12- 7., 5-12-8., 5-11-7., 5-11-74., Gr.27.ter-27., 1-19-4., 1-33-1., 1.sektors(12)26, 1-35-15., 1-45-2., 1.s. st.35-42.r. (9), 1.s. st.35-42.r.(12), 1-49.(9), 1-51-14., 1-51/53(5),  11-8-18., 2-44-4.,  2-44-3.,  2-43-3., 9-6-4., 9-6-3., 2-51-2., 1-41-2., 9-3-1., 9- 3-4., 9-3-6., 1-23-4., 1-23-6., 1.s.- 20.x rindas, 6-14-15., 6-14-14., 6-15-2., 6-15-3., 2-52-22., 2-53-18., 2.(9), 2.(7,5), 2.(5), 27d-10-7., 12.sektors(58), 12-9.-1., 12-9-5., 12-8-3., 1-11- 2., 1-11- 3., 34-17-2., 9-24-4., 12-10-13., 6-29-13.(17.), 6-30-7.(9.), 6-31-4., 6-3-7.( 9.)

24 sektors (12), 12-4-10., 12-12-24., 12-12-23., 4.sektors(5.), 4.sektors(6.), 4.sektors(7.), 4H-A3-3., 4H-A3-4., III.(9), 13a-1-1., 21-15-14., 21-17-9., 26a(14.), 26a(15.), 26a(16.), 12-11-12., 11x -3-3., 2-35-17., 13.ter-8-2., 40 -1-2., 22-17-5., 13-9-1., 12-22-3., 9-8-3., 2.sektors(26.), 2.sektors(27.), 2.sektors(28.), 13-4-13., 13-4-12., 6.sektors(31), 6.sektors(32), 1-7-15., 7.aleja 3-16., 7.aleja 4-19., 7.aleja 6-19., 7.aleja 12-13., 7-16., 1-18., 1-18-19., 1-18-21., 22A -2-2., 23-1-9., 22-2-7., 22- 4-3., 22a-4-1a, 22a-4-1a ., 1-17-15.

6.sektors(12), 6-12-15., 6-12-15., 14-5-5., 1.sektors, C/ Nr.2., 12-2-15., 25a-24-1., 25.(7,5), 13-14-5., 9-4-9., 9k-terase, 9.sektors(7,5), 9-1-5., 9-5-3., 9-5-2., 9.sektors(12.cem), 9.sektors (13.cem), 9.sektors (14.cem), 9.sektors (15.cem), 9.sektors (16.cem), 9.sektors (17.cem), 9.sektors (18.cem), 9.sektors (19.cem), 9.sektors (20.cem), 9.sektors (21.cem), 9.sektors (22.cem), 10-7-6., 10-3 (7,5), Cem.Nr.25,  Cem.Nr.26.,

Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie konkrētās kapsētas pārziņa.

Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie konkrētās kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības var tik izbeigtas.