Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

admin.r LV, Paziņojumi

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, Rīgas dome 2018.gada 19.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”, par kuru atbildīgs ir Mājokļu un vides departaments. Sākot ar 2022.gadu, Departaments uzraudzīs, lai Rīgas administratīvajā teritorijā esošās Sistēmas tiktu ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un Saistošajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

Lai rosinātu nekustamo īpašumu īpašniekus apzināties vides aizsardzības nozīmīgumu un samazinātu vides un gruntsūdeņu piesārņojumu, Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde līdz 16. septembrim ir nosūtījusi 13400 informatīvās vēstules. Sistēmu īpašnieki ir aicināti pārbaudīt savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu to ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām un atgādinātu, ka līdz 31.decembrim jāveic reģistrācija īpaši šim mērķim izveidotajā Rīgas pilsētas pašvaldības reģistrā KANIS.

Rīgas pilsētā ir 15465 īpašumi ar decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Līdz šim reģistrētas 1704 sistēmas, tādējādi, tikai 11,0% īpašnieku ir bijuši atsaucīgi un pildījuši savu pienākumu.

Atgādinām, ka Mājokļu un vides departamenta speciālisti palīdz un konsultē iedzīvotājus, kuriem ir grūtības aizpildīt Sistēmas reģistrācijas iesniegumus. Pārvaldes darbinieki konsultē pa tālruņiem: 67012626, 67026698, 67105320 un neskaidrību gadījumā palīdz aizpildīt sistēmas reģistrācijas iesniegumu. Ir iespēja, pēc iepriekšēja pieraksta, doties uz tuvāko Apmeklētāju pieņemšanas centru. Informācija iegūstama arī mājas lapā: https://pasvaldiba.riga.lv.

Sistēmas reģistrācijas iesniegums pieejams arī mājas lapā: mvd.riga.lv un www.latvija.lv., kuru pēc aizpildīšanas var nosūtīt pa pastu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Brīvības ielā 49/53, Rīgā, vai elektroniski – dmv@riga.lv, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Tiem īpašniekiem, kuri neievēros Saitošo noteikumu Nr.66 prasības, no nākamā gada 1. janvāra var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu ( fiziskām personām līdz 70 eiro, juridiskām līdz 280 eiro). Tāpēc atkārtoti aicinām īpašniekus sakārtot savu īpašumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un reģistrēt Rīgas domes datu bāzē.