Diskutēs par pašvaldības publisko ūdeņu apsaimniekošanu

admin.rLV, Paziņojumi

Pašvaldība 16. decembrī plkst.10.00. organizē publisku sanāksmi, kurā diskutēs par pilsētā esošo ūdens resursu iznomāšanas un izmantošanas turpmāko uzlabošanu.

Mājokļu un vides komitejā, izskatot šo jautājumu deputāti atzina, ka nepieciešams sakārtot publisko ūdeņu iznomāšanu pašvaldības akvatorijās un izstrādāt normatīvos aktus, kas skaidri definētu pieļaujamās darbības, tajā skaitā arī kārtību sodu piemērošanas gadījumos, kad publiskā ūdens aizņemšana notikusi patvaļīgi. Deputāti akcentēja, ka vajadzīgi uzlabojumi ne vien publisko ūdeņu apsaimniekošanā, bet arī to pieejamībā iedzīvotājiem un pašvaldības sadarbībā ar uzņēmējiem, ar kuriem tiek slēgti publisko ūdeņu nomas līgumi.

Mājokļu un vides departaments aicina interesentus piedalīties diskusijā, paust savas idejas un izteikt priekšlikumus, kas sekmētu sadarbību ar pašvaldību, vienlaikus padarot Rīgas ūdeņus atvērtākus iedzīvotājiem.

Diskusijā aicināti piedalīties Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti, Mājokļu un vides departamenta pārstāvji, kā arī ieinteresētie uzņēmēji.

Lai pieteiktu dalību sanāksmē, kas notiks platformā MS Teams, lūdzam līdz 15. decembrim sūtīt informāciju Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Ūdens resursu un meliorācijas nodaļas Galvenajam speciālistam – ekspertam Mārcim Zariņam uz e-pastu marcis.zarins@riga.lv, (tālr. nr. 67105905), norādot sanāksmes dalībnieka kontaktinformāciju un pārstāvēto institūciju.