Esplanāde sākti remontdarbi

admin.rLV, Paziņojumi

Šodien Rīgas centrā – Esplanādē ir uzsākti remontdarbi. Pašvaldība sāk īstenot 7 hektārus plašā Rīgas centra parka vizuālā tēla atjaunošanu. Pirmais solis šajā projektā ir  gājēju celiņu seguma nomaiņa gar Kalpaka bulvāri pie Mākslas Akadēmijas ēkas. Tā ir projekta pirmā kārta, savukārt darbu otrajā kārtā seguma maiņa notiks sākot no Kalpaka un Brīvības bulvāru stūra gar strūklakām un soliņiem līdz Raiņa piemineklim.

Trijās no parka septiņām zonām tiks pilnībā nomainīts gājēju celiņu segums. Pašreizējie aprēķini liecina, ka 1. kārtā tiks nomainīti 1224 m2, 2. kārtā – 5868 m2 seguma. Tas kopā aptver 7092 m2 lielu platību. Papildus celiņu seguma atjaunošanai, darbu 2. kārtā deviņiem vēsturiskajiem soliem ir paredzēts nomainīt sēdvirsmas dēļus, kā arī parka apmeklētāju ērtībām uzstādīt sešpadsmit jaunus solus ar atzveltnēm un astoņpadsmit atkritumu urnas. Visus darbus iecerēts pabeigt 2022. gadā.

Tā kā Esplanāde ir daļa no UNESCO pasaules kultūras mantojuma, darbu procesā netiks aizskartas vai bojātas esošās kultūras vērtības. Piemēram, esošās vēsturiskās granīta apmales gar celiņiem tiks saglabātas.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis uzskata, “Iepriekšējie gadi Rīgā bijuši bagāti ar dārgām būvēm, bet diemžēl atstājuši dziļu ieguldījumu deficītu pilsētas vidē, ar kuru saskaramies katru dienu. Neskatoties uz būtiski samazināto pašvaldības budžetu esam atraduši iespēju ieguldīt parku atjaunošanā jau šogad, sākot ar Esplanādi. Pakāpeniski ceram nākamajos gados uzlabot un atjaunot infrastruktūru visā Rīgā. Rīdziniekiem jābūt pieejamai patīkamai pilsētas videi, kas mudina pavadīt laiku ārpus telpām”.

Projekta īstenošana ir Mājokļu un vides departamenta pārziņā. Departamenta direktora p. i. Edijs Pelšs esot klāt darbu iesākumā teica: “ Lai vēsturiskajā parkā uzsāktu darbus, bija nepieciešams apjomīgs sagatavošanās un saskaņošanas process, jo Esplanādei ir gara un interesanta vēsture. Šeit ir notikušas dažādas nodarbes un pasākumi, piemēram, Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki laikā no 1888.līdz 1950. gadam. Lepojamies ar parka ainavisko veidolu un izcilu personību pieminekļiem tajā, tāpēc uzskatu, ka pašvaldības goda lieta ir sakārtot un labiekārtot Esplanādi, prasmīgi saudzējot tajā esošās vēsturiskās vērtības.”

Darbus Esplanādē veic SIA “Roadeks”- “Ar prieku šodien esam sākuši strādāt un ceram, ka rīdzinieki un viesi būs apmierināti par mūsu paveikto. Katrā ziņā, līdz ar 11 dažādo celiņu segumu nomaiņa pret vienādu betona bruģakmens segumu, sniegs labu vizuālo izskatu un uzlabos pārvietošanos parkā. Ceram, ka laika apstākļi būs labvēlīgi un nebūs jāņem tehnoloģiskais pārtraukums, lai darbus paveiktu ieplānotajā termiņā.

Lai informētu par notiekošajiem būvdarbiem un to apjomu, parkā  ir izvietoti īpaši informatīvi stendi.