Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā

admin.rLV, Paziņojumi

Rīdzinieki līdz 23. jūlijam aicināti izteikt savu viedokli par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, sevišķu uzmanību pievēršot pašlaik piedāvātajām atkritumu šķirošanas iespējām.

Aptauja pieejama platformā iesaisties.riga.lv. To sagatavojis Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kas uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Rīgā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus biežāk izvēlas rīdzinieki un kāds ir iedzīvotāju viedoklis par pakalpojumu attīstības iespējām. Tāpat rīdzinieki aicināti dalīties savās domās par aktuālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem atkritumu apsaimiekošanas jomā.

Iegūtās atbildes tiks izmantotas, lai strādātu pie atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanas. Iedzīvotāji var iepazīties ar aktuālo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā pašvaldības mājaslapā riga.lv.

Tāpat portālā vēl līdz 30. jūnijam rīdzinieki var izteikt veidokli par to, kādus vēlas redzēt kopienu centrus Rīgā. Iegūtās atbildes tiks izmantotas, izstrādājot kopienu centru izveides koncepciju.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas pasšvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,
e-pasts: edite.matusevica@riga.lv.

Autors: Rīgas pasšvaldības Ārējas komunikācijas nodaļa