Iedzīvotāji aicināti publiskās apspriešanas laikā paust viedokli par jaunajām Rīgas mājokļu politikas pamatnostādnēm

admin.rLV, Paziņojumi

No otrdienas, 31. oktobra, līdz  30. novembrim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par jaunajām Rīgas mājokļu politikas pamatnostādnēm, kas paredz galvaspilsētā līdz 2030. gadam uzbūvēt 1000 jaunu pašvaldības dzīvokļu un gandrīz diviem tūkstošiem pašvaldības dzīvokļu veikt atjaunošanu, kā arī veicināt daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un mājokļu būvniecības aktivizēšanos privātajā sektorā.

“Esam sākuši nopietnu un plānveida darbu jaunu mājokļu nodrošināšanai rīdziniekiem – gan jaunajiem speciālistiem, gan tiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība. Strādāsim pie pieejamu pašvaldības īres namu celtniecības sagatavošanas un ES fondu atbalsta izmantošanas jaunu sociālo dzīvokļu būvniecībai, kā arī atbalstīsim plašākām sabiedrības grupām pieejamu dzīvokļu būvniecību kopā ar privāto sektoru,” uzsver
Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps.

“Mājokļu politikas pamatnostādņu izstrāde gan pašvaldībai kopumā, gan Mājokļu un vides departamentam kā par nozari atbildīgajai iestādei ir plats solis tuvāk tam, lai Rīga, atbilstoši tās vajadzībām, varētu nodrošināt pašvaldības atbalstītus mājokļus. Pamatnostādnes paredz virkni ieceru, kuras īstenojot varēsim samazināt esošo gaidīšanas laiku dzīvokļa jautājuma risināšanai, gan arī sākt Rīgā vēl nebijušu atbalstu, lai ar mājokli nodrošinātu speciālistus, kas ir nodarbināti pašvaldības funkciju veikšanai svarīgās profesijās. Pamatnostādņu izstrāde ir notikusi vienlaicīgi ar nacionāla līmeņa mājokļu politikas dokumenta izveidi, tas nozīmē, ka ir bijusi iespēja paust pašvaldības vajadzības dažādu atbalsta instrumentu kontekstā. Pamatnostādņu izstrādes procesā aktīvi strādāja arī Rīgas domes deputāti, it īpaši Mājokļu un vides komitejas vadība,” uzsver
Mājokļu un vides departamenta direktora vietniece Dace Ziediņa.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 7. novembrī plkst. 15.00 Rīgas domes Sēžu zālē,  Rātslaukumā 1 un tiešsaistē MS TEAMS vidē, kā arī tiks pārraidīta portālā riga.lv un pašvaldības Facebook kontā “Rīga attīstās”.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS TEAMS vidē vai pieteiktos uz dalību publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 5. novembrim plkst. 12:00, https://ej.uz/majoklusanaksme0711 .

Sanāksmē varēs piedalīties tikai reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētajam dalībniekam.

Rakstiskus priekšlikumus par Pamatnostādņu 1. redakciju var iesniegt līdz 30. novembrim (ieskaitot):

  • sūtot uz e-pastu dace.ziedina@riga.lv un liga@g93.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 30. novembrim) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļa un vides departamentam uz adresi: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 ar norādi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakciju”;
  • klātienē jebkurā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas vietā (Daugavpils iela 31, Eduarda Smiļģa iela 46, Ieriķu iela 43A, Gobas iela 6A, Brīvības iela 49/53) darba dienās darba laikā, norādot uz aploksnes “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakciju”.

Rīgā dzīvojamais fonds ir novecojis un neatbilst mūsdienu mājokļa kvalitātes prasībām. Turklāt ir mainījies mājokļa standarts, pieaugot prasībām pēc dzīvojamās vides kvalitātes – ārtelpas labiekārtojuma, nodrošinājuma ar dažāda veida pakalpojumiem un infrastruktūru un vides pieejamības.  Arī mājokļa izmaksu slogs ir pārmērīgs daudzām mājsaimniecībām.

Pamatnostādnes nosaka vidēja termiņa attīstības virzienus mājokļu politikā, atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem kvalitatīva dzīvojamā fonda pieejamības nodrošināšanai plašām sabiedrības grupām.

Sagatavojot pamatnostādnes,  veikta esošās situācijas izpēte, izvērtējot esošos plānošanas dokumentus, analizējot tendences, identificējot mājokļu politikas risināmās problēmas un nosakot riskus, ja problēmas netiek risinātas, tajā skaitā apzinot mājokļu pieprasījumu gan pēc sociālajiem, gan pašvaldības īres dzīvokļiem Rīgas pašvaldībā un izvērtējot esošā dzīvojamā fonda atbilstību pieprasījumam.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.