Iedzīvotāji atzinīgi vērtē Rīgas apstādījumus; populārākie parki – Vērmanes dārzs un Uzvaras parks

admin.rLV, Paziņojumi

2022.gada skaistākā puķu dobe Uzvaras parkā

Kopumā iedzīvotāji pauduši apmierinātību ar pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” uzturēto un aprūpēto galvaspilsētas apstādījumu daudzveidību un estētiku – liecina “Rīgas mežu” vajadzībām veiktās pētījumu centra “SKDS” aptaujas rezultāti.

“Prieks, ka kopumā mūsu darbs ir labi novērtēts. Vienlaikus esam saņēmuši arī priekšlikumus, kurus ikdienas darbā ņemsim vērā. Taču parkos esošās lietas ir ne tikai mūsu atbildībā, tādēļ sadarbojamies ar Rīgas domi un citām pašvaldības struktūrvienībām, piemēram, saistībā ar apgaismoju parkos vai labierīcībām,” norāda “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” vadītājs Aigars Pencis.

Populārākie parki
Populārākais parks 2022.gadā Daugavas labajā krastā bija Vērmanes dārzs, kuru apmeklējuši 75% respondentu, tam seko Esplanāde – 61% un kanālmalas apstādījumi / Bastejkalns – 51%.

Raksturojot Vērmanes dārzu, iedzīvotāji norādījuši, ka tajā viņiem visvairāk patīk “faunas daudzveidība, daudzi soliņi, omulīgi celiņi un estrāde” un “šis dārzs ir kā miera osta pilsētas kņadas vidū”. Vērmanes dārzu kopju “Dārzu un parku” Rīdzenes iecirkņa darbinieki.

Savukārt Daugavas kreisajā krastā pērn apmeklētākais bija Uzvaras parks, kurā viesojušies 40% respondentu. Aptaujā par Uzvaras parku teikts: “Skaistākā Rīgas puķu dobe un ziedošie sakuras koki”, “lielais augu klāsts, ziedošie ziedi, daudz koki, pļavas”. Par Uzvaras parku rūpējas Pārdaugavas iecirkņa speciālisti.

Tāpat Pārdaugavā populāri pērn bija arī Arkādijas parks – 35% un Māras dīķa apstādījumi, kurus apmeklējuši 28% respondentu.

“Liels paldies par lielisko darbu un uzlabojumiem. Ir grūti kaut ko ieteikt, cilvēki prot savu darbu un cenšas to darīt efektīvi. Labi padarīts,” šādi apstādījumu kopēju darbu novērtējis viens no respondentiem.

Apstādījumu daudzveidība un sakoptība
68% respondentu ir apmierināti ar koku un krūmu daudzveidību apstādījumos, kā arī ar koptu zālienu, 61% atzinīgi novērtējuši koku un krūmu daudzumu. Vairāk nekā puse ir apmierināti arī ar ziedošiem kokiem, krūmiem un puķu dobju daudzveidību.

No infrastruktūras un sakārtotības viedokļa gandrīz 63% respondentu ir apmierināti ar Rīgas apstādījumu sakoptību, 49% atzinīgi novērtējuši teritoriju tīrību, 47% – apgaismojumu, 45% – soliņu daudzumu.

Teju 2/3 “Rīgas mežu” aprūpētās zaļās zonas apmeklē, lai pastaigātos svaigā gaisā, atpūstos, vērotu apkārtni vai satiktos ar draugiem.

Apstādījumu ilgtspēja un dabiskums
Aptaujā bija iekļauts jautājumu bloks par tādiem “Rīgas mežiem” būtiskiem aspektiem, kas saistīti ar teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, dabiskajām sugām un dzīvotņu daudzveidību. 66% respondentiem Rīgas apstādījumos patiktu Latvijai raksturīgi savvaļas augi, piemēram, baltie vizbuļi (‘Anemonoides nemorosa’), cīrulīši (‘Corydalis’), savukārt 46% priecātos par nektāraugiem, dobumainiem kokiem un reti pļautām ziedošām pļavām.

Šīs atbildes liecina, ka uzņēmuma pieeja galvaspilsētas zaļās rotas apsaimniekošanai un attīstībai saskan ar iedzīvotāju vēlmēm. Proti, plānojot parku un dārzu attīstību, aizvien lielāku īpatsvaru apstādījumos ieņem dabiskākas teritorijas, t.sk. pļavas, kā arī ilggadīgie augi. Tāpat tiek strādāts pie citu ilgtspējīgu risinājumu ieviešanas, piemēram, pērn rudenī “Rīgas meži” sadarbībā ar “Rīgas ūdeni” izveidoja pirmo lapu kompostēšanas laukumu, kurā tiek novietotas apstādījumos savāktās lapas u.c. bioloģiski noārdāmā masa, tādējādi ietaupot līdzekļus par šo atkritumu nodošanu un vienlaikus nodrošinot materiālu apstādījumu augsnes bagātināšanai.

Parku sezonalitāte un informācija iegūšana
Kā svarīgi aspekti ziemas sezonā parkos minēti: lai tie būtu izgaismoti (79%), lai celiņi ir kaisīti ar smiltīm un šķembām, nevis sāli (68%). Tāpat ziemā svarīga labierīcību pieejamība (58%), atbilstoši Rīgas domes noteiktajam notīrīta celiņu virsma 1,5 metru platumā (58%) un svētku rotājumi (54%). Tiesa, ne visas šīs jomas ir “Rīgas mežu” atbildībā, piemēram, apgaismojums un labierīcības.

Pērnvasar uzņēmums pirmo reizi plašāk aicināja sabiedrību doties aplūkot daļas “Dārzi un parki” speciālistu projektētās un koptās Vasaras puķu dobes. Aptaujas rezultāti liecina, ka to darīja 26% respondentu. Arī šovasar uzņēmums plāno Vasaras skaistāko puķu dobju parādi.

Satiksmes organizācija, drošība un uzlabojumi
Aptaujā tika iekļauts jautājumu bloks par apmierinātību ar satiksmes organizāciju un drošību parkos. Vairāk nekā puse jeb 52% respondentu ir apmierināti ar šīm lietām, bet 39% vēlas uzlabojumus. Biežāk norādītie aspekti, ar kuriem respondenti ir apmierināti – parki, kuros ir nodalīta satiksme / kustība un satiksmes dalībnieki, kas viens otram netraucē; zīmes un norādes; nav automašīnu satiksme. Savukārt biežākie aspekti, ar kuriem respondenti nav apmierināti – velosipēdisti, skūteru braucēji un citi braucēji parkos; satiksme nav nodalīta; parkā nebūtu jābūt satiksmei. Tādēļ jau 2021.gadā “Rīgas meži” uzsāka sadarbību ar mikromobilitātes jomā strādājošajiem uzņēmējiem, piemēram, ieviešot nomas elektro skrejriteņu ātruma samazinājumu parkos. Arī satiksmes un drošības jomās notiek sadarbība ar partneriem, t.sk. pašvaldības organizācijām.

Kopumā respondenti samērā atzinīgi novērtējuši galvaspilsētas apstādījumus. Vienlaikus norādīti arī vēlamie uzlabojumi. Piemēram, minētas lietas, kas saistītas ar labierīcību pieejamības palielināšanu, celiņu uzlabošanu, soliņu skaita palielināšanu, apstādījumiem (vairāk krūmus, kokus, ziedus), atkritumiem un to urnām, t.sk., ka putni tos iznēsā. Tādēļ notiek darbs arī šajos virzienos, piemēram, plānots turpināt ieviest uzlabotas atkritumu urnas, kā arī uzņēmums sadarbojas ar citām pašvaldības struktūrvienībām.

Par “Rīgas mežu” daļu “Dārzi un parki”
“Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” pārziņā ir teju 800 ha Rīgas parki un kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. Daļā strādā ap 150 darbinieku; tajā ir trīs iecirkņi – Apkaimju (pārziņā ir Latgales un Vidzemes priekšpilsētu apstādījumi, Pārdaugavas un Rīdzenes (rūpējas par centra apstādījumiem), kā arī Tehniskais dienests.

Autors: https://www.riga.lv/