Informatīvās sanāksmes par dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu

admin.rLV, Sab

Informatīvās sanāksmes par NATURA 2000 vietas – dabas parka “Piejūra” – dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu notiks šī gada:

  • 11. jūnijā plkst. 18.00 Daugavgrīvā, Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā;
  • 13. jūnijā plkst. 18.00 Mangaļsalā, YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā;
  • 19. jūnijā plkst. 17.00 “Jauniešu mājā” Saulkrastos, Raiņa ielā 7;
  • 20. jūnijā plkst. 18.00 Carnikavas Novadpētniecības centrā Carnikavā, Jomas ielā 7.

Pirms sanāksmēm Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Carnikavā plkst. 16.00 visi interesenti aicināti piedalīties ekskursijās dabā. Sīkāka informācija būs pieejama Latvijas Dabas fonda mājaslapā www.ldf.lv.

Dabas parks atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Dabas parks dibināts 1962. gadā retu piejūras biotopu aizsardzībai.

Informatīvo sanāksmju laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka “Piejūra” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, komersantus u. c. iesaistīties, piedalīties, lai savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu izstrādā Latvijas Dabas fonds (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, www.ldf.lv) EK LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” ietvaros. Aicināti visi interesenti!