Ir parakstīta Zaļo pilsētu vienošanās, lai panāktu tīrāku un veselīgāku pilsētvidi

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes pārstāvji 22. septembrī piedalījās Zaļo pilsētu vienošanās parakstīšanas ceremonijā, tādējādi pievienojot Rīgu Eiropas pilsētu kustībai, kurā vairāk kā septiņdesmit pilsētu mēri apņemas aizsargāt dabisko vidi. Sadarbība palīdzēs pilsētām panākt tīrāku un veselīgāku vidi, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Savā uzrunā Domes priekšsēdētāja vietniece  L. Ozola uzsvēra: “Mēs pilnībā apzināmies savu atbildību radīt labāku dzīves telpu rīdziniekiem, veidojot drošāku, veselīgāku un patīkamāku pilsētvidi. Esam pārliecināti, ka būsim ieguvēji piedaloties zaļo pilsētu sadarbībā. Mēs esam gatavi dalīties ar savu pieredzi, kā arī pārņemt labo praksi no pilsētām Eiropā un ceram būt par iedvesmas avotu citām Latvijas pilsētām.”

Kā prioritātes vides jomā Rīga ir uzstādījusi ūdens, gaisa un trokšņa piesārņojuma mazināšanu, atkritumu daudzuma samazināšanu, bioloģiskās daudzveidības veicināšanu, kā arī integrēt zaļo infrastruktūru pilsētas dabas teritoriju telpiskajā struktūrā. Mājokļu un vides departamentam ir uzticēts pārraudzīt vienošanās izpildi, divu gadu laikā izstrādāt rīcības plānu un regulāri ziņojot par paveikto.

Šī bija pirmā Zaļo pilsētu vienošanās augsta līmeņa tikšanās, lai atzīmētu arvien pieaugošo pilsētu iesaistīšanos. Ceremonija piedalījās arī Eiropas Komisārs vides, okeānu un zivsaimniecības jomā Virgīnijs Sinkēvičs. Kopumā ceremonijas laikā vienošanos parakstīja deviņas pilsētas, tai skaitā Viļņa, Gēteborga un Florence.

Šajā nolīgumā pašvaldības iestādes apņemās līdz 2030. gadam sasniegt vērienīgus vides mērķus attiecībā uz gaisu, ūdeni, dabu un bioloģisko daudzveidību, aprites ekonomiku un atkritumiem, kā arī troksni.

EUROCITIES, ICLEI un Eiropas pašvaldību un reģionu padome (CEMR) atbalsta Eiropas Komisiju vienošanās iniciatīvas izstrādē un īstenošanā. Vienošanās papildina Eiropas zaļo kursu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/environment/green-city-accord_lv