Izsludināts konkurss uz Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus

admin.rLV, Sab

Rīgas dome ir izsludinājusi konkursu uz vienu Rīgas pilsētas Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus. Pretendentiem jābūt augstākai juridiskai, ekonomiskai, tehniskai izglītībai vai pirmā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai namu pārvaldnieka specialitātē. Tāpat no pretendentiem tiek prasītas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Turklāt viņam jābūt dzīvojamās mājas īpašniekam (izīrētājam) Rīgas administratīvajā teritorijā.

Amata pretendentiem līdz 18. janvārim, ieskaitot, jāiesniedz: pieteikums par piedalīšanos konkursā; dzīves apraksts (CV); izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus; zemesgrāmatas izraksts par dzīvojamās mājas īpašuma piederību; īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, un izziņa no Sodu reģistra. Dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (Brīvības ielā 49/53) Personāla nodaļā (9. stāvā 916. vai 917. kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālr.: 67012570 vai 67012489).

Īres valde risina nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem, dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, nomniekiem un iznomātājiem, kā arī nesaskaņas starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu saņēmējiem. Īres valdi vada priekšsēdētājs, un ir noteikts, ka divi valdes locekļi tiek iecelti no māju īpašnieku (izīrētāju) vidus un divi no īrnieku vidus. Īres valde tiek izveidota uz domes pilnvaru laiku. Patlaban tā darbojas nepilnā sastāvā, jo no māju īpašnieku (izīrētāju) vidus ir iecelts tikai viens valdes loceklis.