Izsmēķi ir izplatītākā piesārņojošā atkritumu vienība Latvijā

admin.rLV, Paziņojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) no 2021.gada 1.novembra līdz 2028.gada 31.decembrim kopā ar 22 sadarbības partneriem īsteno Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada integrēto projektu „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir mazināt atkritumu rašanos, apglabājamo atkritumu apjomu un nodrošināt to efektīvāku apsaimniekošanu.

Šī gada piekrastes monitoringa dati liecina, ka izsmēki ir izplatītākā piesārņojošā atkritumu vienība Latvijā. Lai veicinātu sabiedrības izpratni un iedzīvotāju uzvedības maiņu attiecībā uz izsmēķu pareizu izmešanu, projekta partneris SIA “Zaļā josta” ir izstrādājis informatīvus un izglītojošus plakātus un īsfilmu “Izsmēka ceļš”.

Īsfilma “Izsmēķa ceļš” pieejama saitē: https://www.youtube.com/watch?v=hXDJorX9I7U&t=16s