Izstrādā saistošos noteikumus koku aizsardzībai Rīgā

admin.rLV, Paziņojumi

Lai pasargātu ārpus meža augošus kokus, šobrīd top jauni Rīgas pašvaldības saistošie noteikumi,* kuri paredz stingrākas koku sakņu aizsardzības prasības būvniecības procesa laikā. Koku virszemes daļu aizsardzībai definēti vainaga kopšanas veidi un noteikts pienākums zemes īpašniekiem veikt to koku kopšanu, kuru vainagi projicējas uz blakus zemesgabaliem vai ēkām.

Noteikumu projektā noteikts, kādas darbības noteiktā attālumā no koka tiek uzskatītas par koka bojāšanu un nav pieļaujamas. Būtiskākie ir rakšanas ierobežojumi – koku tiešā tuvumā vairs nedrīkstēs rakt ar traktortehniku. Tā vietā būs jāizmanto sakņu sistēmai saudzīgas metodes – gaisa lāpsta, vakuumekskavators, rakšana ar rokām vai inženierkomunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi. Sakņu aizsardzības zonas platums būs tieši atkarīgs no koka diametra, līdz ar to samērīgs katrai individuālai situācijai – maza izmēra kokiem ierobežojumi būs mazākā teritorijā, savukārt lieliem kokiem saudzīgas rakšanas metodes jāpiemēro lielākā attālumā no stumbra, tādejādi saglabājot nozīmīgu sakņu daļu.

Projektā paredzēti arī vairāki jaunumi koku virszemes daļu aizsardzībai – definēti vainaga kopšanas veidi un noteikts pienākums zemes īpašniekiem veikt to koku kopšanu, kuru vainagi projicējas uz blakus zemesgabaliem vai ēkām. Lai gan jaunajos noteikumos paredzēts zemesgabala īpašnieka pienākums nocirst nokaltušus un  bīstamus kokus, tomēr paredzēti arī izņēmuma gadījumi, kad šādus kokus var atstāt pilsētvidē, ja tādejādi tiek nodrošināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ja koka bīstamība ir saprātīgā apmērā novērsta vai mazināta.

Šobrīd notiek pašvaldības struktūrvienību priekšlikumu apkopošana. Nākamais solis būs sabiedrības iesaiste, nodod noteikumu projektu publiskai apspriešanai.

*Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis saistošo noteikumu projektu “Par ārpus meža augošu koku aizsardzību un ciršanu Rīgas valstspilsētā”, kas aizstās Rīgas domes 15.01.2013.  saistošos noteikumus Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un Rīgas domes 09.06.2015.  saistošos noteikumus Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,
e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.