Izveidota komisija, kas vērtē projektus, kuri pretendē uz finansējumu dzīvojamo māju atjanošanai

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja trešdien, 24. janvārī, izveidoja komisiju, kas izskatīs projektu pieteikumus no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri pretendēs uz Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamās mājas atjaunošanai.

Rīgas dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķirs šādām aktivitātēm – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei, atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros un atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.

Līdzfinansējumu piešķirs pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējuma saņēmēji tiks atlasīti, organizējot projektu pieteikumu konkursu.

No Rīgas Austrumu izpilddirekcijas komisijā darbosies Nekustamā īpašuma nodaļas Ekonomikas attīstības projektu vadītājs Jānis Lejnieks, no Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Parņenkovs un no Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs.

Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas enerģētikas aģentūra” komisijā pārstāvēs projekta koordinators Igors Puntuss un vecākā eksperte Marija Kruglova. Komisijā darbosies arī Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p. i. Kristīne Zīverte, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors Gvido Princis, Latvijas Namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Ivo Lecis, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis un Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks Uldis Rakstiņš.

Plašāku informāciju par  pieteikumu iesniegšanu atbalsta saņemšanai lasiet šeit – Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr.19 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai”

Avots: www.riga.lv