Jauni soli Vakarbuļļu peldvietā

admin.rLV, Paziņojumi

Pamatojoties uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” šī gada augustā noslēgto sadarbības līgumu par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  darba uzdevuma izpildi, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments laika periodā no 10.septembra līdz 29.septembrim organizēja  septiņu divpusēju pludmales solu izgatavošanu  ar mērķi atjaunot  Vakarbuļļu peldvietas infrastruktūras objektus.

Šo solu izgatavošanas izmaksas, kas, saskaņā ar 2021.gada 24.augustā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē veikto tirgus izpētes procedūru – cenu aptaujas “Pludmales solu izgatavošana un uzstādīšana Vakarbuļļu peldvietā” rezultātu, ir 7519.92 eiro (iesk. PVN 21%) tiek apmaksātas no Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” finanšu līdzekļiem.