Juglas ezerā papildinās zivju resursu

admin.rLV, Paziņojumi

Mājokļu un vides departaments informē, ka ceturtdien, 26 augustā, Juglas ezerā notiks kārtējā zivju resursu papildināšana. Ezerā mītošajai zivju saimei pievienosies 34 000 zandartu mazuļi.

Zivju mazuļi tiks piegādāti no pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta” BIOR” zivju audzētavas “Tome’’.

Mazo zandartu iegādi un ielaišanu Juglas ezerā Mājokļu un vides departaments 8273.67 eiro apmērā finansē no līdzekļiem, kas iegūti iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Ielaižamo zivju konkrēto sugu un daudzumu Mājokļu un vides departaments saskaņo ar Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību kādā dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzēto zivju mazuļus, zandartu mazuļu jaunās dzīves sākuma brīdī Juglas ezerā kopā ar pašvaldības un MVD speciālistiem klāt būs pārstāvji no Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts vides dienesta un zinātniskā institūta “BIOR”.

Zandartu mazuļu ielaišana Juglas ezerā 26. augustā plkst. 11.00 notiks pie Zēlustes muižas, Mazā Juglas ielā 43/45.