Kā rīkoties, ja atradies pazudušais mājdzīvnieks

admin.rLV, Paziņojumi

No jaunā gada Rīgā ir spēkā jauna kārtība, kādā suņu īpašnieki var saņemt atpakaļ savu klaiņojošo dzīvnieku. Ar šiem saistošajiem noteikumiem paredzēts, ka dzīvnieka īpašniekam, pakalpojuma sniedzējiem un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam tiks nodrošināts ērtāks, caurredzamāks un efektīvāks pakalpojuma sniegšanas un samaksas process.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir sagatavojis Dzīvnieku kartīti (sunim), kurā dzīvnieku ķērājs, veterinārā klīnika vai patversme atzīmē sunim veiktās darbības un atbilstošos izcenojumus. Ja dzīvniekam ir nosakāms īpašnieks, tad viņam jāsedz ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un veterinārmedicīnisko palīdzību saistītie izdevumi. Līdz ar to, suņa īpašnieks, saņemot savu dzīvnieku paraksta kartīti, apņemoties apmaksāt visus radušos izdevumus, kādi pašvaldībai radušies īpašniekam piederoša suņa klaiņošanas rezultātā.

Nosakot samaksas apmēru piemēro izcenojumus, kādi noteikti starp pakalpojuma sniedzējiem (dzīvnieku ķērāji, veterinārā klīnika, patversme) un Mājokļu un vides departamentu, savstarpēji noslēgtajā līgumā par attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu.

Lai iegūtu, informāciju par negadījumos cietušiem, slimiem, bez saimnieka palikušiem kaķiem un klaiņojošiem suņiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz diennakts informatīvo tālruni 67558855.

Papildus informējam, ka dzīvnieku izķeršanu Rīgas pašvaldības teritorijā nodrošina SIA “Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv”.
Pēc notveršanas dzīvnieks tiek nogādāts uz patversmi „”Dzīvnieku pansija Ulubele”.