Mobilais ganāmpulks dodas noganīt Vakarbuļļu pļavas Rīgā

admin.rLV, Paziņojumi

Latvijas Dabas fonda (LDF) projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks ieradīsies Vakarbuļļu pļavās Rīgā, kur sadarbībā ar Rīgas domi turpinās apsaimniekot un atjaunot vērtīgo Eiropas Savienības nozīmes biotopu Piejūras zālāji. Jau pagājušajā gadā daudzi Vakarbuļļu iedzīvotāji un viesi iepazina balti jostainās Galoveju šķirnes gotiņas, kas gleznaini papildināja ainavu. Šī pazīšanās varēs turpināties arī šovasar. Tāpat kā pērn, ganības norobežos aploks, taču pļavu varēs šķērsot, izmantojot gājējiem ierīkotos vārtiņus.

Šogad ganāmpulks noganīs divas pļavas Vakarbuļļos – vispirms Buļļupes pļavā starp Vakarbuļļiem un Rītabuļļiem ieradīsies 10 govis ar trīs teliņiem, bet pēc nedēļas pļavā, kas atrodas Buļļupes un Lielupes satekā, tiks atvestas astoņas divgadīgās teles. Tā ir daļa no LDF mobilā ganāmpulka, kurā ir vairāk nekā 110 liellopu, kas dodas noganīt dabiskās pļavas visā Latvijā. Mobils ganāmpulks, kas darbojas visā valstī, ir inovatīva pieeja dabisko pļavu atjaunošanai gan Baltijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Latvijā tas darbojas ar ES LIFE programmas atbalstu.

Vakarbuļļos plānots kopumā noganīt aptuveni 28 hektārus zālāju, tostarp  biotopā Piejūras zālāji ietilpstošos zālājus, kas ir izplatīts tikai Baltijas jūras piekrastē. Latvijā šis biotopa veids sastopams ļoti reti – to kopējā platība nepārsniedz 180 ha. Šie zālāji izceļas ar lielu sugu daudzveidību, jo tajos sastopams gan sausām un mēreni mitrām vietām raksturīgs augājs, gan mitru un slapju vietu augu sabiedrības, gan arī augi, kuri aug tikai iesāļās augsnēs. Vakarbuļļu zālājos aug tādas aizsargājamo augu sugas kā jūrmalas armērija, purva mātsakne, gmelina alise un jumstiņu gladiola. Tomēr lielu teritorijas daļu ir  pārņēmušas parastās niedres un parastās vīgriezes, kas nomāc sugu daudzveidību. Mobilais ganāmpulks palīdzēs tās ierobežot, noēdot jaunos dzinumus.

Vakarbuļļu zālāju apsaimniekošanu jau vairāk nekā 10 gadus veic Rīgas pašvaldība. Vietējie iedzīvotāji varētu atcerēties, ka vēl 1980. gados Daugavgrīvas zālājos tika ganītas govis, taču pēdējā laikā teritorijas tiek pļautas. Taču šīs mitrās un slapjās pļavas ir ļoti sarežģītas pļaušanai ar traktortehniku, arī nopļautā izvākšana ir apgrūtināta, tāpēc noganīšana ir labs veids, kā apsaimniekot gan reto biotopu Piejūras zālāji, gan biotopu Palieņu zālāji.

Mobilā ganāmpulka govis ir miermīlīgas un draudzīgas, tās radinātas pie cilvēku klātbūtnes. Ganāmpulka koordinatori ganības regulāri uzrauga, turklāt govis aprīkotas ar raidītājiem, lai tās var pieskatīt arī attālināti.

Tomēr, šķērsojot ganības, lūdzam ievērot dažus drošības noteikumus:

  • pārliecināties, ka vārtiņi aiz jums ir aizvērti;
  • ja dodaties pastaigā ar suni, ganību teritorijā tas jātur pavadā;
  • ievērojiet – teritorija ir norobežota ar elektrisko ganu, tāpēc aploka tuvumā jābūt uzmanīgiem, sargājot sevi un bērnus.
  • govīm netuvoties, nemēģiniet tās noglaudīt, nebarojiet un nekaitiniet tās!
  • izturēties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

Ja ievērojat kādas problēmas ganībās, redzat bojātu aploku vai rodas kādas neskaidrības, lūdzam sazināties ar Latvijas Dabas fondu pa tālruni 2 9119612 vai 67830999 vai ldf@ldf.lv.