No šī gada 20.maija Rīgā būs jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība

admin.rLV, Paziņojumi

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem starp Rīgas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem, turpmāk atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltia vide” un Pilnsabiedrība „LAUTUS VIDE”.

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” un noslēgtajiem līgumiem, Rīgas pilsētas administratīvā teritorija ir sadalīta četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās, kurās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās:

 • 1.zona – Centra rajons un Latgales priekšpilsēta, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Clean R”;
 • 2.zona – Pārdaugavas Kurzemes rajons, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Clean R”;
 • 3.zona – Pārdaugavas Zemgales priekšpilsēta, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir Pilnsabiedrība „LAUTUS VIDE”;
 • 4.zona – Ziemeļu rajons un Vidzemes priekšpilsēta, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Eco Baltia vide”.

Lai noskaidrotu savu atkritumu apsaimniekošanas zonu un pakalpojuma sniedzēju, aicinām apmeklēt šo saiti vai sazināties ar zvanu centru, tālrunis: 67474700.

Līgumi par atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz pie savas zonas atkritumu apsaimniekotāja, sākot no šī gada 10. marta līdz 19. maijam.

Līgumu slēgšanu ar savas zonas atkritumu apsaimniekotāju iespējama gan elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus, gan klātienē klientu apkalpošanas centros:

Zona Pakalpojumu sniedzējs Elektroniskā līgumu noslēgšana Klientu apkalpošanas centrs (KAC)
1. zona SIA „Clean R” Līguma noslēgšana Vietalvas iela 5, Rīga
tel.: 67111001; e-pasts: kc@cleanr.lv
Darba laiks:
10.03.2020 – 31.03.2020
Darba dienās 08.00 – 17.00
no 01.04.2020.
Darba dienās 08.00 – 18.00
no 18.04.2020.
Darba dienās 08.00 – 18.00
Sestdienās 10.00 – 15.00
2. zona SIA „Clean R” Līguma noslēgšana Mellužu iela 17, Rīga (Pārdaugavas biznesa centrs “Abava”)
tel.: 67111001; e-pasts: kc@cleanr.lv
Darba laiks:
10.03.2020 – 31.03.2020
Darba dienās 08.00 – 17.00
no 01.04.2020.
Darba dienās 08.00 – 18.00
no 18.04.2020.
Darba dienās 08.00 – 18.00
Sestdienās 10.00 – 15.00
3. zona PS „LAUTUS VIDE”; Līguma noslēgšana Uzvaras bulvāris 10 („Pepsi centrs”), Rīga
tel.: 60000011; e-pasts: info@lautusvide.lv
Darba laiks:
10.03.2020 – 09.04.2020
Darba dienās 09.00 – 17.00 (pusdienlaiks 12:00 – 13:00)
10.04.2020-30.06.2020.
Darba dienās Pr, Tr, Pk 9.00 – 17.00
Darba dienās Ot, Ce 9.00 – 19.00
Sestdien 10.00 – 14.00
no 01.07.2020.
Darba dienās 09.00 – 18.00
4. zona SIA „Eco Baltia vide” Līguma noslēģsana Brīvības gatve 289, Rīga
tel.: 8717 vai 67799999; e-pasts: riga@ecobaltiavide.lv
Darba laiks:
Darba dienās Pr, Tr, Pk 9.00 – 17.00
Darba dienās Ot, Ce 9.00 – 19.00
Sestdienās: 9.00 – 15.00Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads
tel.: 8717 vai 67799999; e-pasts: riga@ecobaltiavide.lv
Darba laiks: darba dienās no 9.00 līdz 17.00

Slēdzot līgumus, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu, bet ne retāk kā noteikts Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”.

Esošie konteineri tiks saglabāti un laika gaitā nomainīti, ja tas būs nepieciešams.

 • Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu namos slēgs māju apsaimniekotāji!
 • Līgumi jānoslēdz visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem!
 • Valsts un pašvaldību iestādēm nav jāorganizē iepirkumi par atkritumu apsaimniekošanu, bet jānoslēdz līgums ar savas zonas atkritumu apsaimniekotāju!

Papildus sadzīves nešķiroto atkritumu konteineriem, atkarībā no atkritumu apjoma vai sezonas, atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot atkritumu savākšanas maisus. To tilpumi būs vismaz 60 litri, maisi būs speciāli marķēti, ūdens necaurlaidīgi, ar celtspēju vismaz 10 kg. Maisu cena būs atbilstoša noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas maksai. Iegādājoties šos maisus, atkritumu apsaimniekotājs maisus savāks vienlaikus ar konteinera iztukšošanu, ja tie būs novietoti blakus konteineram, un par maisa savākšanu netiks piemērota papildus maksa. Sezonālajiem klientiem, kuri izmantos tikai maisus bez konteineriem, to izvešana būs iepriekš jāpiesaka.

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtībā stāsies spēkā no šī gada 20. maija uz septiņiem gadiem vai līdz Konkurences padomes galīgajam lēmumam, ja tiks atzīts, ka 2019.gada 14.jūnija noslēgtais koncesijas līgums ar AS „Tīrīga” ir spēkā esošs un AS „Tīrīga” ir tiesīga turpināt līgumu slēgšanu ar iedzīvotājiem un uzsākt pakalpojuma sniegšanu, paredzot pārejas periodu līdz 3 (trīs) mēnešiem.

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa rezultātā noslēgtajiem līgumiem, maksa par sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu būs:

 • 1.zona – EUR 13.34 (bez PVN), jeb EUR 16.14 (ar PVN) par 1 m3;
 • 2.zona – EUR 13.58 (bez PVN), jeb EUR 16.43 (ar PVN) par 1 m3;
 • 3.zona – EUR 10.02 (bez PVN), jeb EUR 12.12 (ar PVN) par 1 m3;
 • 4.zona – EUR 13.66 (bez PVN), jeb EUR 16.53 (ar PVN) par 1 m3.

No pakalpojuma uzsākšanas brīža visi atkritumu apsaimniekotāji nodrošinās arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu par atsevišķu maksu, kas ir zemāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai:

 • 1.zona – EUR 7.74 (bez PVN), jeb EUR 9.36 (ar PVN) par 1 m3;
 • 2.zona – EUR 8.00 (bez PVN), jeb EUR 9.68 (ar PVN) par 1 m3;
 • 3.zona – EUR 6.00 (bez PVN), jeb EUR 7.26 (ar PVN) par 1 m3;
 • 4.zona – EUR 10.39 (bez PVN), jeb EUR 12.57 (ar PVN) par 1 m3.

Starp Rīgas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi paredz, ka divu gadu laikā Rīgā tiks izveidoti ~1050 dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu savākšanas punkti, kā arī Rīgas pašvaldība tuvāko gadu laikā izveidos vismaz astoņus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus.

Svarīgi zināt, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības izvēlētajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējiem.

Papildus jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta zvanu centru, zvanot uz tālruni 67474700 darba laikā (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00) vai rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv