Notiks Mārupītes mežaparka plāna projekta publiskā apspriešana

admin.rLV, Paziņojumi, Pub

Atbilstoši Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumu Nr.123 “Noteikumi par parku un mežparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” prasībām ir izstrādāts Mārupītes mežaparka (turpmāk – Meža parks) plāna projekts. Meža parka teritorija atrodas robežās no Dauguļu ielas līdz Tēriņu ielai, zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 01001060282, 01001060761, 01001062197, 01001062218, 01001060696, 01001060503.

Ar Meža parka plāna projekta materiāliem līdz 25.02.2020. var iepazīties:

Apspriedes sanāksme notiks 14.02.2020. plkst.18.00 Rīgas Angļu ģimnāzijā Zvārdes ielā 1, Rīgā

Rakstiski viedokļi un priekšlikumi iesniedzami līdz 25.02.2020.:

  • pa pastu (pasta zīmogs 25.02.2020.), adresējot Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010,
  • elektroniski uz adresi dmv@riga.lv,
  • klātienē iesniedzami Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, vai jebkurā Rīgas domes Klientu apkalpošanas centrā, adresējot Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Izstrādātājs:
SIA „ BM-projekts”, Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002

Pasūtītājs:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, LV-1010.Kontaktpersona  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vides  pārvaldības galvenā projektu vadītāja Inita Bārtule, tālrunis 67012975.