Par jaunu iespēju iedzīvotājiem pieteikties šķirot atkritumus

admin.rLV, Paziņojumi

Viens no veidiem, kā padarīt tīrāku vidi pilsētā, ir iesaistīšanās dalītās atkritumu savākšanas sistēmā. Līdz ar jaunās atkritumu apsaimniekošanas kārtības ieviešanu 2020. gada maijā, pašvaldība veikusi lielu darbu atkritumu apsaimniekošanā, bet ne vienmēr sadarbība un komunikācija  visu iesaistīto pušu starpā ir  bijusi pietiekama.

Rīgas domes  saistošo noteikumu Nr. 87 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”-  25.- 8. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai  apsaimniekotājam jābūt atbildīgam par nekustamajā īpašuma radīto atkritumu savākšanas, atkritumu dalītās vākšanas organizēšanu, informējot un brīdinot atkritumu radītājus par pieejamo pakalpojumu. Ir gadījumi,  kad nav  rasti risinājumi nepieciešamo konteineru izvietošanai, it īpaši mikrorajonos, kur dominē daudzstāvu māju apbūve.

Ja nama apsaimniekotājs kādu iemeslu dēļ nav noorganizējis šķiroto atkritumu vākšanu, nav pasūtījis šķirošanas konteinerus, vai tieši pretēji – noņēmis tos bez iemesla, –  Mājokļu un vides departaments – aicina iedzīvotājus vērsties pašvaldībā, rakstot e-pastu uz atkritumi@riga.lv, norādot adresi, mājas apsaimniekotāju un to, kāda veida šķirotajiem atkritumiem konteineru iedzīvotāji vēlētos uzstādīt.  Ja būs nepieciešams, speciālisti sazināsies ar informācijas iesniedzēju, precizējot saņemto informāciju.

Mājokļu un vides departamenta speciālisti informāciju par iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus nodos konkrētās zonas atkritumu apsaimniekotājam, kurš vērsīsies pie  mājas apsaimniekotāja, aicinot  noslēgt vienošanos  par šķiroto atkritumu dalīto vākšanu un piegādās nepieciešamos šķirošanas konteinerus.

Ja mājas apsaimniekotājs nereaģēs, vai atteiksies slēgt vienošanos divu līdz trīs  nedēļu laikā, tad Mājokļu un vides departaments, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegto informāciju, pieprasīs apsaimniekotāja skaidrojumu par atteikuma pamatu organizēt šķiroto atkritumu vākšanu.