Par palīdzību mājokļu jautājumā

admin.rLV, Paziņojumi

Viens no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta uzdevumiem ir īstenot Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu jomā un sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Mājokļu un vides departamentā uz pirmo oktobri renovējamo dzīvojamo telpu sarakstā iekļautas 329 dzīvojamās telpas. No tām, laikā no jūlija līdz oktobrim ir izremontētas 104 dzīvojamās telpas, no kurām izīrētas 49, tajā skaitā 12 sociālās dzīvojamās mājās.

Pamatojoties uz Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumiem, palīdzību saņēmušas 96 dzīvokļa jautājumu risināšanai reģistrētās personas vai ģimenes. Jaunu mājvietu sev ieguvuši 16 denacionalizēto māju īrnieki, 12 bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, 7 daudzbērnu ģimenes un 14 ģimenes, kuru īrētā pašvaldības dzīvojamā telpa atzīta par pastāvīgai dzīvošanai nederīgu. Savukārt 37 sociālie dzīvokļi ir izīrēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes speciālisti ir gandarīti par katru iespēju sniegt palīdzību ģimenēm dzīves apstākļu uzlabošanā, kurām tas nepieciešams, tomēr līdzšinējā pieredze liecina, ka tik labi nesokas ar palīdzības sniegšanu daudzbērnu ģimenēm. Tas tāpēc, ka pašvaldības rīcībā ļoti reti nonāk trīs un četru istabu dzīvokļi. Ātrāka iespēja atrisināt dzīvokļa jautājumu ir tām ģimenēm, kuras piekrīt divistabu dzīvokļa piedāvājumam.

Arī bērnu bāreņu nodrošinājums ar dzīvojamo telpu nav pietiekams, jo vienistabas dzīvokļi nepieciešami visiem palīdzības reģistriem. Diemžēl, šādu bērnu bāreņu skaits pilsētā pieaug.

Aktīvi norisinās arī dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana denacionalizēto māju dzīvokļu īrniekiem, kuri to vēlas un ir reģistrēti attiecīgajā reģistrā.

Pabalsts laika periodā no jūlija līdz oktobrim piešķirts 77 ģimenēm – 1 579 266.53 eiro apjomā.