Par Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu

admin.rLV, Sab

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā, ir sagatavots Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadamprojekts, kuru pēc Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma izstrādāja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Gaisa kvalitātes novērtējums un programmas projekts sagatavots laika posmā no 2020. gada 25. jūlija līdz 2021. gada 23. jūlijam sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.

Ar dokumenta “Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas Rīcības programma 2021.-2025. gadam” projektu var iepazīties šeit.

No 2021. gada 26. jūlija līdz 20. augustam visām ieinteresētajām pusēm ir iespējams iepazīties ar rīcības programmas projektu un sniegt savus komentārus un priekšlikumus, sūtot tos elektroniski uz e-pastu: julija@environment.lv vai evita.vitola@riga.lv.

Aicinām Jūs piedalīties arī “Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks neklātienes formā (attālināti) 2021. gada 16. augustā plkst. 17.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot šo saiti.  Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz šī gada 20. augustam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.