Koki Krasta ielā

Par situāciju ar kokiem Krasta ielā

admin.rLV, Paziņojumi

Pagājušajā  gada novembrī Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Dienvidu tiltam tika iestādīti 120 koku dižstādi:  100 ozoli un 20 platlapu bērzi un 2433 krūmi.

Latvijas augšanas apstākļiem un  ziemcietības zonai piemērotus  stādus SIA “Stādaudzētava Blīdene”  piegādāja no Nīderlandes. Dižstādu tehniskie parametri atbilda Eiropas stādu kvalitātes prasībām.

Apstādījumu ierīkošanu Krasta ielā, saskaņā ar SIA “Alps ainavu arhitekti” izstrādāto  labiekārtojuma projektu, veica SIA  “Rīgas meži”. Pirms koku stādīšanas tika veikta stādu vizuālā novērtēšana, secinot, ka koki ir labā stāvoklī un ar augstu dzīvotspēju.

Lai jaunie stādi justos labi, tika veidotas mulču apdobes, uzstādītas niedru segas, kas nodrošināja stumbru aizsardzību.

Pēc iestādīšanas, kokaugi nākamajā pavasarī mostas lēnāk, arī lapas var saplaukt ar kavēšanos. Lai palīdzētu kokiem lapu plaukšanas laikā, Mājokļu un vides departaments jau maija sākumā uzsāka koku laistīšanu,  tomēr  Krasta ielas  koku vizuālais izskats satrauca  daudzus, rosinot  šaubas  par to dzīvotspēju.

Lai  novērtētu dižstādu faktisko stāvokli un iegūtu profesionālas koku saglabāšanas un kopšanas rekomendācijas šajā situācijā,  Mājokļu un vides departaments pieaicināja SIA ‘’Koku eksperts’’ koku ekspertu – Latvijas Kokkopju – arboristu biedrības valdes locekli, sertificētu arboristu, LR dabas ekspertu, mežzinātņu inženieri – G. Leiburgu, kas novērtēja kokus Krasta ielā un sniedza atzinumu.

Atzinumā eksperts norādīja, ka koku sliktā stāvokļa iemesls ir kompleksa faktoru ietekme: atrašanās tuvu brauktuvei, nepietiekami atbilstoša sortimenta izvēle, zema temperatūra ziemā,  sniega daudzums un liels sāls patēriņš ielu uzturēšanā, vēja un  saules nepasargāta vieta u.c. Vislielāko postu paveikusi sāls koncentrācija, kas nonāca uz koku zariem  no ielu uzturēšanai izmantotā pretslīdes un kausēšanas materiāla un , kuru garām braucošais autotransports ar gaisa plūsmu izkliedēja zaļajā zonā. Sasālītais sniegs un kušanas ūdeņi tika izšļakstīti un uzstumti koku un krūmu sakņu zonā. Šis pavasaris kopumā bija nokrišņiem bagāts, vēss un fenoloģiski pavēls un  palīdzēja augiem atgūties, bet vienlaicīgi ietekmēja arī vēlāku koku plaukšanu.

Mājokļu un vides departaments nekavējoties veiks koku vainagu redukciju, izgriežot nokaltušos un aizkaltušos zarus ar vainaga retināšanu un koku vainaga formas optimizēšanu, maksimāli saudzējot saplaukušos dzinumus. Koku kopšanas darbus veiks pieredzējuši un kvalificēti arboristi. Tiks kontrolēts arī  augsnes mitrums, kokus mēslos un izpildīs citas eksperta  rekomendācijas.

Rekomendēts  aktualizēt jautājumu par pakāpenisku atteikšanos no sāls lietošanas ietvju un brauktuvju ziemas uzturēšanas darbos, jo sāls ļoti  kaitīga ietekme uz augiem ir vispārzināms fakts. Tāpat ieteikts samazināt braukšanas ātrumu Krasta ielā (uz 50 km/h), kā arī Krasta ielā katru gadu pavasarī veikt koku vainagu un stumbru skalošanu.

SIA “Koku eksperts”  gan  secinājis, ka koku stāvoklis nav tik slikts, kā tas varētu šķist no malas.

Pašlaik vēl pāragri spriest par to, cik koki izdzīvos Krasta ielā  un – cik augtspēju būs zaudējuši.

Šogad Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA “Labie koki” par koku un krūmu uzturēšanu un kopšanu Krasta ielā.