Pašvaldība izsludina procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Rīgas pilsētā

admin.rLV, Sab

Ir uzsākta procedūra, kuras rezultātā tiks izvēlēts privātais partneris Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskās-privātās partnerības ietvaros. 31.jūlijā  izsludināta koncesijas procedūras „Privātā partnera izvēle Rīgas SAAS nodrošināšanai” pirmā kārta – pretendentu atlase konkursa otrajai kārtai. Informācija par procedūru ir publicēta eis.gov.lv un iub.gov.lv 

Projekta mērķis ir Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība. Tā paredz investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveidē, kas ietver sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un sagatavošanu pārstrādei. Projekta ietvaros tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK izpilde pilnā apjomā. Tostarp, atkritumu savākšanas pakalpojuma, īpaši atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma, pieejamības līmeņa paaugstināšanu, sabiedrības / atkritumu radītāju informēšanu un izglītošanu ar mērķi veidot vides apziņu un veicināt iesaistīšanos atkritumu šķirošanā, kā arī atkritumu pārstrādes jaudu palielināšanu un jaunu pārstrādes veidu ieviešanu.

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēta šādu aktivitāšu īstenošana:

  • Konteineru parka nomaiņa;
  • Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana;
  • Nojumju uzstādīšana konteineru novietnēs;
  • Pazemes tipa konteineru uzstādīšana Vecrīgā;
  • Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana;
  • Transportlīdzekļu parka nomaiņa, u.c.

Pakalpojumu izpildes periods ir 20 (divdesmit) gadi no koncesijas līguma spēkā stāšanās dienas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija paredzēts šī gada 30.augusts, taču, pamatojoties uz sarežģīto priekšmetu un mērķi, pretendenta uzdotos jautājumus un laiku, kas bija nepieciešams atbilžu sagatavošanai, kā arī, lai iespējamie konkursa pretendenti varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi sagatavot piedāvājumus, Koncesijas procedūras komisija šī gada 22.augustā lēma par tā pagarināšanu, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz šī gada 14.septembrim plkst. 10.00. Rīgas pilsēta ir deleģējusi pašvaldības SIA „Getliņi EKO” atbildību par šī procesa virzīšanu.