Paziņojums par AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

admin.rLV, Paziņojumi

AS ”RĪGAS SILTUMS” (vienotais reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz AS ”RĪGAS SILTUMS” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprināto ”Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

  1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2022.gada 1.marta līdz 2023.gada 28.februārim
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

no 01.11.2021.        

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh

(bez PVN)

no 01.03.2022.              līdz 28.02.2023.

 

 

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49,53 50,89  

2,8%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15,79 15,98 1,2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 1,31 0%
Siltumenerģijas gala tarifs 66,76

 

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

 

69,36

 

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti

 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem izdevumiem

1,05 EUR/MWh)

3,9%
  1. Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1.marta
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs

EUR/MWh (bez PVN)

 no 01.11.2021.

Noteiktais (piedāvātais)

tarifs EUR/MWh

(bez PVN)

no 01.03.2023.

 

Tarifa palielinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs 49,53  

50,89

 

2,8%

 

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 15,79  

15,98

1,2%
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31  

1,31

0%
Siltumenerģijas gala tarifs 66,76

 

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,13 EUR/MWh)

68,31

 

(ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti  0,13 EUR/MWh)

2,3%

Spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar kurināmā cenu kāpumu un neparedzētiem izdevumiem, kas radās, strauji pieaugot energoresursu cenām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas  tarifu lietotājs var septiņu (7) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas elektroniskā vietnē ”Latvijas Vēstnesis”:

  1. AS ”RĪGAS SILTUMS” Cēsu ielā 3A, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67017363, e-pasts: siltums@rs.lv).
  2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Ūnijas ielā 45, Rīgā, rakstveidā vai elektroniski (fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv).