Pie Mārrupītes iestādītas ievas un lazdas

admin.rLV, Paziņojumi

Vakar, 14. oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvji, Domes deputāti, Bieriņu apkaimes iedzīvotāji, Fr. Brīvzemnieka pamatskolas skolēni Mārupītes meža parkā kopīgi iestādīja 15 lazdas, 7 ievas un atjaunoja 3 laipas pār Mārupīti, kuras gadu gaitā bija krietni satrunējušas. Talka bija organizēta projekta  “Meža dienas – 2021” ietvaros.

Talciniekus uzrunāja MVD Direktora p.i. Edijs Pelšs un Domes deputāts Uģis Rotbergs.

Gleznaino Mārupītes apkārtni iecienījuši ne tikai tuvējo apkaimju iedzīvotāji, jo šeit pastaigājoties gūstamais miers un svaigais gaiss vilini daudzus. Mārupītes apkārtne ir arī viena no savdabīgākajām un bioloģiski vērtīgākajām teritorijām Rīgā, kurai  pašvaldība ir izstrādājusi īpašu meža parka plānu. Plāna īstenošana saglabās un uzlabos šīs teritorijas ainaviskās, estētiskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

Šī gada Meža dienu moto ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu”.

Meža dienas ir tradīcijām bagāts pasākumu cikls, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Šajā gadā bija aicinājums pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un būt palīdzīgiem labiekārtošanas un ar meža apsaimniekošanu saistītos darbos.