Pie Mārupītes notiks koku stādīšanas talka

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments “Meža dienas 2021” ietvaros Bieriņu apkaimē pie Mārupītes organizē talku. Talcinieki stādīs ievas un lazdas, kā arī atjaunos trīs koka laipas pār Mārupīti un tās attekām.

Paralēli stādīšanas un laipu atjaunošanas darbiem, pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzklausīt speciālistu informāciju par meža apsaimniekošanas, ainavu veidošanas, dabas daudzveidības nozīmi mežaparka teritorijās.

Mārupītes apkārtne ir viena no savdabīgākajām un bioloģiski vērtīgākajām teritorijām Rīgas pilsētā, kurai nepieciešamas rūpes un saudzīga attieksme, tāpēc pašvaldība ir izstrādājusi īpašu Mārupītes mežaparka plānu, kura īstenošana saglabās un uzlabos šīs teritorijas ainaviskās, estētiskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

Meža dienu talka pie Mārupītes notiks 14. oktobrī, plkst.14.00.  Pulcēšanās tēlnieka Induļa Rankas akmens skulptūru dārzā (Bieriņu apkaimes centrālais laukums Amulas, Kantora un Slampes ielu krustojumā).

Kopā ar Mājokļu un vides departamenta darbiniekiem, talkā piedalīsies arī Rīgas domes pārstāvji, Fr. Brīvzemnieka pamatskolas audzēkņi, Latvijas Dabas fonda, SIA” Rīgas meži” un tuvējo apkaimju pārstāvji.

Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu” – ir moto Meža dienām 2021.

Meža dienas ir tradīcijām bagāts pasākumu cikls, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Šajā gadā esam aicināti pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un būt palīdzīgiem labiekārtošanas un ar meža apsaimniekošanu saistītos darbos.

Pasākuma norises laikā tiks ievēroti visi noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Projekta finansētājs ir Meža attīstības fonds.