Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” šī gada maijā noslēgtā sadarbības līguma ietvaros, tika īstenota Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  darba uzdevuma izpilde. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments laika periodā no 22. jūnija  līdz 18.septembrim organizēja  sešu  divpusēju pludmales solu izgatavošanu  ar mērķi atjaunot Vecāķu peldvietas infrastruktūras objektus.

Saskaņā ar 2023.gada maija mēnesī Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā organizēto iepirkumu procedūru “Pludmales solu izgatavošana un uzstādīšana Vecāķu peldvietā”, identifikācijas Nr. RD DMV 2023/50, rezultātu  divpusēju pludmales solu izgatavošanas izmaksas ir  7622.93 eiro (ieskaitot PVN 21%) un apmaksātas no Latvijas vides aizsardzības fonda projektā „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.