Piesardzības pasākumi ar mājsaimniecības atkritumiem

admin.rLV, Paziņojumi

Lai mazinātu riskus COVID-19 tālākai izplatību, iedzīvotājiem jāievēro īpaši papildu piesardzības pasākumi ar mājsaimniecības atkritumiem saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem. Mājsaimniecībās, kurās jāievēro karantīna, atkritumi, ko veido arī individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, maskas), jāievieto dubultmaisā jeb divos aizsietos maisos. Šis  maiss ir jāievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotajiem atkritumiem. To nekādā gadījumā nedrīkst atstāt konteinerim blakus vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā. Rokas pēc atkritumu izmešanas rūpīgi jāapstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem. Nešķiroto atkritumu izvešana notiek saskaņā ar noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu grafika. Tāpat kā līdz šim tiek nodrošināta arī atkritumu šķirošana, ko piedāvā atkritumu dalītās savākšanas konteineros un punktos. Atgādinām, ka dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai tos pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera. Tajos nedrīkst mest vienreizlietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus – tiem paredzēts nešķiroto atkritumu konteiners.

Papildus informējam, ka arī atkritumu apsaimniekotāji, sniedzot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, ievēro šādus drošības pasākumus:

  • darbiniekiem ir aizliegts nākt uz darbu ar saslimšanas simptomiem;
  • ja darbinieks ir inficēts ar COVID-19 vai bijis kontaktā ar COVID19 saslimušajiem, darbiniekam nekavējoties ir jāvēršas telefoniski pie ģimenes ārsta un jāzvana 113, kā arī par to ir jāinformē struktūrvienības vadītājs;
  • uzsākot pakalpojuma darba dienu, atkritumu izvešanas brigādes tiek informētas par drošības pasākumiem un nepieciešamību regulāri izmantot dezinfekcijas līdzekļus;
  • apkalpošanas maršruti ir ieplānoti tā, lai automašīnas neizbrauktu vienā laikā – tas nozīmē, ka darbinieki, atnākot uz darbu, komunicē tikai ar savas maiņas kolēģiem (šoferis/krāvējs);
  • papildus ir īpaša piesardzība ar papīra formāta maršruta darba uzdevumiem (darba uzdevums izdrukāts papīra formā). Papīra formā darba uzdevumi tiek nodoti nelielā daudzumā, pārsvarā darba uzdevumi ir darba planšetēs. Bet, ja darba lapas tomēr tiek izmantotas, tās pēc maršruta beigām tiek ievietotas atsevišķā vietā un netiek aiztiktas 24 stundas;
  • nodrošinot atkritumu izvešanas pakalpojumu, darbiniekiem nav tiešas saskares ar atkritumiem. Šoferis darba laikā atrodas automašīnas kabīnē, bet krāvējs fiziski veic konteineru izstumšanu un iztukšošanu. Konteiners netiek aiztikts aiz vāka vai citām vietām, lai iztukšotu, to aizstumj līdz atkritumvedējam, turot aiz rokturiem, piestiprina konteineru pie atkritumvedēja pacelšanas mehānisma (konteiners tiek pacelts aiz apakšējās vāka iekšmalas). Pēc iztukšošanas tādā pašā veidā konteineru ievieto atpakaļ atkritumu šahtā vai atstāj iepriekšējā atrašanās vietā;
  • pēc darba dienas beigām katrs atkritumvedējs tiek nomazgāts un tiek dezinficēta automašīnas kabīne.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgus un ievērot visas prasības! Lai visiem laba veselība!