Pilotprojekts #biovaig rāda – bio atkritumu konteineri pildās straujāk, sadzīves konteineri sarūk

admin.rLV, Paziņojumi

Noslēdzoties trīs mēnešu ilgam pētījumam par rīdzinieku bioatkritumu šķirošanas paradumiem, secināts, ka alternatīvā šķirošanas metode, izmantojot bio maisiņus, veicina bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu.

Aktīvākajās mājās tiek samazināts sadzīves atkritumu konteineru apjoms, kas sniedz reālu ietaupījumu ikmēneša rēķinos. Rīgā bioloģisko atkritumu apjoms ir pat 35% no visiem sadzīves atkritumiem. Praktiska un ērti lietojama sistēma veicina pareizu šķirošanu, kas sākas katrā mājsaimniecībā, uzsver pašvaldības uzņēmums “Rīgas namu pārvaldnieks”.

Kopumā pilotprojektā piedalījās ap 4000 rīdzinieku vairākos Rīgas mikrorajonos no vairāk nekā 1700 mājsaimniecībām. Aptaujātie pilotprojekta dalībnieki atzīst, ka šķirot ir ērtāk, ja lieto bio noārdāmos maisiņus, kas samazina smakas un netīrumus, ko nereti rada bio atkritumi savu īpašību dēļ. Pilotprojekts sevi ir attaisnojis ar izmērāmiem rezultātiem – bio konteineru izvešanas reizes bija jāpalielina, savukārt sadzīves konteineri kļuva tukšāki, līdz to skaitu varēja samazināt līdz vienam, kas jau ir reāls ietaupījums ikmēneša rēķinā. Savukārt piejaukumu līmenis bija zemāks nekā vidēji Rīgā.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekle Laila Keisele: “Mēs kā pārvaldnieks esam pirmie saziņā ar klientu no visiem pakalpojumu sniedzējiem – apkure, ūdens un arī atkritumu apsaimniekošana. Mums rūp mūsu klienti un vide, kādā dzīvojam, tādēļ rūpējamies par to, lai tēriņi būtu mazāki un vide – ilgtspējīgāka. Ieviešot bio atkritumu šķirošanu bija skaidrs, cik tā ir nepieciešama, tomēr, bija arī saprotams, ka ikdienas šķirošanā katrs jaunievedums prasa laiku līdz tas kļūst par ieradumu. Sasniegtie rezultāti rāda, ka nodrošinot atbilstošu infrastruktūru, iedzīvotāji šķiro, dara to precīzi un tādā veidā samazina sadzīves atkritumu apjomu, savukārt bio atkritumu konteinera piepildījums palielinās, jo tie nenonāk sadzīvē un to kvalitāte paaugstinās, ja tie pareizi sašķiroti. Šodien izceļam mājas Višķu ielā, kuru iedzīvotāji – mūsu klienti uzrādījuši labākos pilotprojekta rezultātus. Šķirošanai jākļūst plašākai, ir vēl atkritumu grupas, ko iespējams vākt dalīti, tādēļ kopīgajam darbam ir jāturpinās.”

SIA “Getliņi EKO” Vides pārvaldības daļas vadītāja Lilija Dukaļska: “Lai jebkāda veida atkritumus izmantotu kā resursu, tiem ir jābūt dalīti vāktiem un pareizi sašķirotiem jau to rašanās vietā jeb katra dzīvesvietā. Pareizi sašķiroti bioloģiskie atkritumi ļauj iegūt biogāzi, lai ražotu elektrību un siltumu, kā arī tautsaimniecībā izmantojamu kompostu. Iedzīvotāju izglītošana un pieejamās infrastruktūras nodrošināšana ir ceļš uz bioloģisko atkritumu šķirošanu ikdienā – līdzīgi kā jau esam raduši šķirot stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu.”

SIA “CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs: “CleanR pilotprojektā piedalījās ar divām aktivitātēm. Pirmkārt, nodrošinājām brūno bio konteineru uzstādīšanu un to piepildījuma monitoringu daudzdzīvokļu māju pagalmos. Iepriekš fiksējām, ka iedzīvotāji ir piesardzīgi bio šķirošanā un konteineri nav piepildīti. Definējām, ja konteineri, pateicoties šķirošanai bio noārdāmos maisos, kļūs pilnāki, pirmais pozitīvais rezultāts būs sasniegts. Un tas ātri izdevās – nodrošinot iedzīvotājus ar speciālajiem maisiem, brūno konteineru piepildījums sasniedza 70, 80 pat līdz 100 procentu piepildījumu. Tas deva iespēju samazināt sadzīves konteineru skaitu, palielinot bio konteineru nodrošinājumu, kas nozīmē arī izmaksu samazinājumu. Otra mūsu aktivitāte projektā bija lielākas uzmanības veltīšana bio šķirošanai arī savā birojā. Katrā biroja virtuvē līdzās jau pirms tam izvietotajām tvertnēm bio šķirošanai, nodrošinājām arī maisus un secinājām, ka tie šķirošanas intensitāti sekmē. Process kļuva vienkāršāks, jo maiss pasargā tvertni no netīrumiem un bio atkritumu nogāde līdz konteineriem pagalmā kļuva ērtāka. Gan pie sevis, gan daudzdzīvokļu mājās redzam, ka cilvēki zina, kas ir bio un ir gatavi to šķirot, taču ir jāturpina gādāt, lai šķirošana ir ērta arī projektam noslēdzoties”.

 

DSC00165

 

Par pilotprojektu:

Sekojot citu valstu pieredzei veiksmīgā atkritumu šķirošanā, Latvijā sāk pilotprojektu, lai izmēģinātu jaunu bioatkritumu šķirošanas pieeju. Tā gaitā tiek pētīts iedzīvotāju bioatkritumu šķirošanas paradums, kā arī piedāvāta alternatīva metode, lai veicinātu šķirošanu. Sākot ar oktobra vidu vairākās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” mājās klienti saņēma speciālu bioatkritumu šķirošanas komplektu, kurā ietilpst šķirošanai paredzēts konteiners un bionoārdāmie maisiņi, kas šķirošanu ikdienā padara ērtāku. Projektā piedalās ap 4000 rīdzinieku vairākos Rīgas mikrorajonos. Pilotprojekta ietvaros būtiski pārbaudīt, vai šie maisiņi veicina šķirotu bioatkritumu apjoma palielināšanos un to kvalitātes uzlabošanos.

 

Par iniciatīvu:

Projekta #biovaig īstenotāji ir Rīgas pašvaldība, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, “CleanLiving”, atkritumu poligons “Getliņi”, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi “CleanR” un “EcoBaltiaVide”. Projekta mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanu Rīgā, piedāvājot ērtas metodes, kā to ikdienā īstenot daudzdzīvokļu mājās.

 

 

Autors: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde