Pludmales solu izgatavošana un uzstādīšana Daugavgrīvas peldvietā

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” šī gada jūnijā  noslēgtā sadarbības līguma ietvaros, tika īstenota Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  darba uzdevuma izpilde. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments laika periodā no 1.augusta līdz 27.septembrim organizēja  piecu  divpusēju pludmales solu izgatavošanu  ar mērķi atjaunot  Daugavgrīvas peldvietas infrastruktūras objektus.

Saskaņā ar 2022.gada jūlija mēnesī Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā organizēto iepirkumu procedūru “Pludmales solu izgatavošana un uzstādīšana Daugavgrīvas peldvietā”, identifikācijas Nr. RD DMV 2022/73,   rezultātu  divpusēju pludmales solu izgatavošanas izmaksas ir  5747.50 eiro (ieskaitot PVN 21%) un tiek apmaksātas no Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  piešķirtiem  finanšu līdzekļiem.