Projekts par bīstamo vielu mazināšanas iespējām ikdienā

admin.rLV, Paziņojumi

Ir noslēdzies INTERREG projekts NonHazCity 2, kas bija sadarbības pasākums ar citiem INTERREG projektiem, kuri strādā ar ūdens kvalitātes un bīstamo vielu apsaimniekošanas uzlabošanas jautājumiem. Projektā piedalījās organizācijas un pašvaldības no astoņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas un Krievijas. Rīgas pilsētas pašvaldība bija projekta vadošais partneris, bet Mājokļu un vides departaments bija pilnvarots piedalīties projekta īstenošanā.

Latvijā lielākā vērība tika pievērsa pasākumiem pašvaldībās, ar mērķi veicināt zaļā publiskā iepirkuma ieviešanu un mazinātu bīstamo vielu izmantošanu ikdienas dzīvē. Par šiem jautājumiem pašvaldību darbiniekiem bija sagatavota arī tiešsaistes mācību programma. Tika turpināta NonHazCity 1 projekta laikā izstrādātā stratēģija un vadlīniju ieviešanas novērošana un izvērtēšana, ķīmisko vielu pārvaldības jautājumu iekļaušana vides vadības sistēmas standartos, izstrādāti īpaši palīglīdzekļi mājsaimniecībām un birojiem bīstamo vielu identificēšanai, kā arī sagatavoti informatīvie materiāli par plastmasu un ķimikālijām.

Projekta ietvaros 14 valstīs īstenoja arī kampaņu “Padzīvosim bez plastmasas”, kuras pamatmērķis bija veicināt iedzīvotāju ikdienas paradumu maiņu.

Pašlaik notiek sarunas un plānošanas sanāksmes par jaunu projektu NonHazCity 3, kurā Rīgai atkal varētu būt uzticēta vadošā partnera loma, kā arī vērtēta iecere pievienoties jaunajam HORIZON projektam “Iekštelpu gaisa kvalitāte un veselība”. Šī būtu iespēja būt par labās prakses piemēru un kopā ar citām Eiropas pilsētām kļūt par līderi konkrētu pasākumu ieviešanā iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanā.

Par Rīgas iespējamo sadarbību ar NonHazCity projektu bīstamo vielu ietekmes samazināšanas jomā, pašvaldības amatpersonas tuvākajā laikā pārrunās arī ar Baltijas Vides Foruma pārstāvjiem.