Rīgā digitalizēti dati par 800 000 apbedītām personām

admin.rLV, Paziņojumi

Šoruden pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma pabeigts darbs pie Pļavnieku, Bolderājas un Jaunciema kapsētu datu sakārtošanas un datu digitalizēšanas, apkopojot informāciju par vairāk kā 310 000 apbedīto personu.

Digitalizācijas procesā uzmērītas Pļavnieku, Bolderājas un Jaunciema kapsētas vairāk kā 230 hektāru platībā, digitalizēti kapsētu grāmatu ieraksti un kapa vietu uzturēšanas līgumi, apsekotas un precīzi kartē iezīmētas apbedījuma vietas, piefiksēti dati no dabā redzamajiem kapa pieminekļiem un nofotografēta katra apbedījuma vieta.

Tādējādi Rīgā kopš 2014.gada ir digitalizēti un iedzīvotājiem pieejami dati jau par aptuveni 800 tūkstošiem apbedītajām personām 13 kapsētās, vairāk nekā 400 hektāru platībā.

Visi dati ir apkopoti un pieejama iedzīvotājiem portālā www.cemety.lv, kas nodrošina ne tikai datu pieejamību, bet arī ļauj iedzīvotājiem iesūtīt datu precizējumus un papildinājumus.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.