Rīgā īstenota pirmā sadarbība Vides aizsardzības fonda projektos ar biedrību iesaisti

admin.rLV, Paziņojumi

Galvaspilsētā jau īstenota pirmā sadarbība Rīgas Vides aizsardzības fonda projektu konkursā ar nevalstiskā sektora iesaistīšanu. Kā pozitīvu piemēru var minēt projektu “BIO ienāk Rīgā”, kuru pagājušā gada otrajā pusē īstenoja biedrība “Zero waste Latvija”.

Kā otrdien, 5. jūlijā, tika informēti Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti, šī projekta gaitā tika veidots saturs un realizēta komunikācijas kampaņa par bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu. Kampaņas gaitā veidota vizuālā identitāte, bloga ieraksti, plakāti, sociālo tīklu veidnes un videoklipi. Bioatkritumu šķirošanas kampaņas reklāma bija sociālajos tīklos, Rīgas sabiedriskajā transportā un lielformāta ekrānos. Kopā projektam no fonda līdzekļiem tika izlietoti nepilni 14 000 eiro.

Kopumā finansējums 2021. gadā tika piešķirts 20 projektiem par kopējo summu 391 786 eiro. No tiem vēl izpildē ir 13 projekti, lielākā daļa īstenosies līdz 2022.gada beigām. Ir projekti, kuri tiks īstenoti arī ilgāk pēc nepieciešamības. Projekts par mobilo bīstamo atkritumu savākšanu tiks realizēts līdz 2023. gada janvārim.

Nozīmīgākie projekti bija Anniņmuižas mežaparka bioloģiskās daudzveidības izpēte, gājēju celiņa seguma atjaunošana Esplanādes parkā, mobilo bīstamo atkritumu savākšana, neatbilstoša veida atkritumu apsaimniekošana šķirošanas punktos, BIO ienāk Rīgā.

Rīgas enerģētikas aģentūra turpina realizēt projektu “Rīgas pašvaldības iedzīvotāju energopratības veidošana ēku atjaunošanas un apsaimniekošanas jautājumos”, kura gaitā organizēti vairāki tiešsaistes apmācību semināri iedzīvotājiem, individuālās konsultācijas energopratības veicināšanai, sagatavots video sižetu seriāls ar skaidrojumiem un praktiskiem padomiem iedzīvotāju izglītošanai energopratības veicināšanai.

Savukārt 2022. gadā no Rīgas Vides aizsardzības fonda finansējums piešķirts 21 projektam par kopējo summu 399 818 eiro. No tiem līgumi noslēgti vai līguma slēgšanas procesā ir deviņu projekti un turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes. Daļai projektu izpilde plānota līdz 2022. gada beigām, daļai līdz 2023.gada beigām, bet ir projekti, kas tiks īstenoti arī ilgāk pēc nepieciešamības

Nozīmīgākie projekti ir Anniņmuižas mežaparka plānojuma un izmantošanas un aizsardzības saistošo noteikumu izstrāde, bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Juglas promenādē, meliorācijas novadgrāvju tīrīšana un atjaunošana, ģeneratora uzstādīšana Spilves poldera sūkņu stacijā, Rīgas vides komunikācijas, videi draudzīgas rīcības un vides izglītības stratēģijas izstrāde, enerģētikas un klimata plāna ieviešanas platforma un energoefektivitātes veicināšana daudzdzīvokļu ēkās.

Rīgas Vides aizsardzības fondā ieņēmumi no dabas un resursu nodokļa patlaban atbilst plānotajam un sasniedz 268 743 eiro.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.

Autors: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde