Rīga kļūst zaļāka: līdz maijam tiks likvidēti un nodoti pārstrādei pēdējie riepu kalni Čiekurkalnā, Starta ielā

admin.rLV, Paziņojumi

Nodoti pārstrādei pēdējie riepu kalni Čiekurkalnā, Starta ielā 7a | 21.04.2023.

Ņemot vērā Rīgas domes iniciatīvu un Valsts vides dienesta iesaisti, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar Latvijā lielāko riepu pārstrādes un vides apsaimniekošanas uzņēmumu “3R” jau 2022. gada nogalē sāka Starta ielas Čiekurkalnā teritoriju labiekārtošanu. Līdz pērnā gada nogalei no Starta ielas 8 tika izvestas 1200 tonnas riepu. Šobrīd šo, nelegāli uzglabāto, riepu izvešana notiek arī no Starta ielas 7a teritorijas, kur jau ir izvestas un nodotas pārstrādei ap 350 tonnas riepu.

 

Plānots, ka riepu izvešanas darbi tiks pabeigti līdz maijam. Līdz ar to pēdējais riepu kalns Rīgā tiks likvidēts un nodots pārstrādei, ko atzinīgi vērtē Rīgas dome.

Teritorijās Starta ielā ilgstoši zem klajas debess atradās milzīgi riepu krāvumi, radot bīstamus apstākļus apkaimes iedzīvotājiem. Visa veida riepas kā atkritums ir kaitīgas videi, un tās tiek pieskaitītas pie videi kaitīgajiem atkritumiem. Riepas dabiskajā vidē sadalās vairāk nekā 100 gadus, un visu šo laiku dabā var izdalīties dažādas kaitīgas vielas. Tieši tāpēc tās ir svarīgi savākt un atbildīgi apsaimniekot – nodot reģenerācijai vai pārstrādei.

 

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne: 

“Beidzot ir izdevies atrisināt gadiem ilgu nelegāla un bīstama objekta sakārtošanu. Ar šo tiek izbeigta šī riepu kalna nejēdzība un turpmāk šādas prakses netiks pieļautas! Ar šo soli Čiekurkalna apkaime ir kļuvusi sakārtotāka un tīrāka un par to īpašu paldies saku procesā iesaistītajiem, kas ne tikai sakopa teritoriju Starta ielā 8, bet arī uzstājīgi panāca blakus teritorijas atbrīvošanu no riepām. Uzskatu, ka ar šo tiek lauzts ierastais stereotips un šis ir pierādījums tam, ka ātra un efektīva pārstrāde ir iespējama.”

 

Valsts vides dienesta Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs: 

“Kopš VVD sāka cīņu ar Starta ielas vēsturisko riepu nelegālu uzglabāšanu pagājuši seši gadi, kuru laikā situācijas virzībai tika izmantoti dažādi kontroles mehānismi, bet jāatzīst, ka rezultāts nebūtu sasniegts, ja vienlaikus ražotājiem noteiktajiem paaugstinātajiem nolietotu riepu savākšanas mērķiem, netiktu paredzēts, ka savāktajā nolietoto riepu apjomā var ieskaitīt arī iepriekšējos gados Latvijas teritorijā uzkrātās nolietotās riepas. Kopš 2017. gada Starta ielas teritorijai pievērsta pastiprināta VVD uzraudzība, kā arī mērķtiecīgi sniegti priekšlikumi normatīvo aktu regulējuma izmaiņām, kas kalpojis kā galvenais priekšnoteikums teritorijas atbrīvošanai no riepām un arī turpmāk samazina iespēju veidot vēsturisko riepu uzkrājumus citviet. Tāpat jāuzsver, ka katra auto īpašnieka pienākums ir nolietotas riepas apsaimniekot atbilstoši, nododot tos kādā no 69 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumiem vai riepu maiņas vietās, ja autoserviss nodrošina šādu pakalpojumu.”

Nolietotās riepas pēc savākšanas tiek nogādātas priekšapstrādes punktā, kur tās tiek šķirotas un pārstrādātas, lai uzreiz nogādātu riepas tālāk uz pārstrādes rūpnīcām, kas pārstrādā riepu granulā. Tās pēc tam plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

Maksa par riepu nodošanu pārstrādei ir viens no galvenajiem iemesliem kādēļ autovadītāji joprojām izvairās no riepu utilizācijas atbildīgā veidā (“AJ Power Recycling” veiktajā aptaujā 2022. gada novembrī 56% auto īpašnieku atzina, ka maksa ietekmē viņu vēlmi nodot riepas otrreizējai pārstrādei). Riepu utilizācija ir jāpadara ērti pieejama ikvienam, un tieši bezmaksas nolietoto riepu nodošanas iespējas ir tās, kas veicinātu atbildīgu riepu apsaimniekošanu.

Riepu pārstrādes un vides apsaimniekošanas uzņēmuma “3R”  mērķis ir izveidot modernu un dabai draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas punktu Rīgā, lai nolietotu riepu nodošanu padarītu pieejamāku ikvienam Rīgas iedzīvotājam un sniedzot iespēju nodot četras riepas gadā bez maksas. AS “AJ Power Recycling” aicina sazināties ar savu autoservisu vai arī vērsties pie reģionālā atkritumu apsaimniekotāja, lai uzzinātu par nolietoto automašīnu riepu nodošanu otrreizējai pārstrādei.

 Rīgas domes Ārējas komunikācijas nodaļa