Rīga piedāvā atbalstu vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas pašvaldība no 19. maija līdz 30. septembrim pilotprojekta veidā piedāvā praktisku atbalstu apkaimju biedrībām, kas vēlas sakārtot kādu pašvaldības zemes gabalu, veidojot pievilcīgāku vidi savā apkaimē – konteinerus atkritumu savākšanai, melnzemi un augu stādus teritorijas labiekārtošanai.

Šāds atbalsta mehānisms tiek izmēģināts, atsaucoties uz pašu iedzīvotāju interesi savām rokām labiekārtot pašvaldībai piederošas teritorijas apkaimēs. Ja pilotprojekts izrādīsies veiksmīgs, pašvaldība šādu atbalstu nodrošinās arī turpmāk.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone uzsver iedzīvotāju lomu vides uzlabošanā pilsētā: “Tikai ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, viņos ieklausoties, iesaistot un atbalstot mēs spēsim sakārtot Rīgas apkaimes.”

Galvenā atbalsta mērķauditorija ir iedzīvotāju biedrības. Šoreiz privātpersonām pieteikties nebūs iespējams. Iedzīvotājiem jāizvēlas kāda no pašvaldības teritorijām savā apkaimē, kurā vēlas, vai nu savākt atkritumus, vai veidot, piemēram, jaunu puķu dobi vai iesēt zālāju. Zemes piederību ir iespējams pārbaudīt pašvaldības ģeogrāfisko datu vietnē georiga.lv.

Tālāk iedzīvotājiem ir jāsazinās ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra (AIC) koordinatoru apkaimju koordinatoru, kura pārziņā esošajā pilsētas zonā atrodas konkrētā apkaime. Apkaimju koordinatoru kontaktinformācija atrodama riga.lv, kā arī var rakstīt uz e-pastu aic@riga.lv vai zvanīt uz tālruni 80000800. Jānorāda, kāda veida atbalsts būs nepieciešams – vai būs vajadzīgs atkritumu konteiners, vai melnzeme. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas meži” piedāvā biedrībām arī atsevišķus augu stādus.

Apkaimju koordinatori koordinēs tālāko atbalsta sniegšanu. Biedrībām jāpiesaka izvēlētais atbalsta veids vismaz divas nedēļas pirms plānotajiem labiekārtošanas darbiem. Atbalstam vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs biedrībasvar pieteikties līdz 30. septembrim.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,
e-pasts: edite.matusevica@riga.lv.