Rīgā turpina pieaugt šķiroto atkritumu īpatsvars

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgā šajā gadā ievērojami pieaudzis šķiroto atkritumu īpatsvars un uzstādīto šķirošanas konteineru skaits, kas iedzīvotājiem ļauj būtiski samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, informē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

2020. gadā šķiroto atkritumu īpatsvars bija 20%, 2021. gada nogalē – 24%, bet šā gada pirmajā pusē jau tika šķiroti 28 % atkritumu.

Tāpat pieaudzis šķirošanas atkritumu konteineru skaits: sausā iepakojuma – par 2532, stikla – par 2061, bet bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineru skaits palielinājies par 83.

“Vienota un skaidra informācija par atkritumu šķirošanu un pieejami atkritumu konteineri ir bijuši pietiekami, lai redzētu straujus uzlabojumus. Rīdzinieki grib šķirot atkritumus, pašvaldībai viņiem ir jāpalīdz,” pauž Rīgas domes deputāte un Atkritumu samazināšanas un šķirošanas darba grupas vadītāja Mairita Lūse.

Rīgas pašvaldība pēdējo gadu laikā aktīvi pievērsusies šķirošanas veicināšanai. No šā gada marta māju apsaimniekotājiem ir noteikts pienākums sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem nodrošināt vieglā un stikla atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu ēkās, izvietojot attiecīgus konteinerus, bet komersantiem no 1. jūlija jānodrošina atkritumu šķirošana iedzīvotājiem pie tirdzniecības vietām, degvielas uzpildes stacijām un pašapkalpošanās automazgātavām, piedāvājot vismaz vieglā iepakojuma un stikla atkritumu dalītu savākšanu.

Iepakojuma un stikla taras konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko iedzīvotājiem jāmaksā. Katrs lielais iepakojuma konteiners, kas 2022. gadā būs sašķirots pareizi un tiks izvests kā iepakojuma konteiners, var samazināt mājas atkritumu apsaimniekošanas izdevumus līdz pat 35%.

Šķirojot vieglo iepakojumu un stikla taru, kopumā rīdzinieki 2021. gadā ir ietaupījuši 9,5 miljonus eiro – tā ir nauda, ko iedzīvotāji būtu samaksājuši, ja šķirotie atkritumi būtu izvesti un apsaimniekoti kā sadzīves atkritumi.

Rīgas pašvaldība un trīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi iedzīvotāju ērtībām pirmo reizi Latvijā kopīgi izveidojuši vienotu ceļvedi, kas palīdz vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā, tādējādi veicinot rīdzinieku aktīvāku iesaistīšanos atkritumu dalītās vākšanas procesā, kā arī palīdzot samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Ceļvedis pieejams un lejuplādējams Rīgas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv/atkritumu-skirosanas-celvedis

Jau tuvāko gadu laikā Latvijā stāsies spēkā virkne izmaiņu atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā – valsts un ES līmenī būs jāsasniedz aprites ekonomikas un klimatneitralitātes mērķi, kuru sasniegšanā Rīgai ir nozīmīga loma. Nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas turpinās pieaugt arī nākotnē, savukārt atkritumu šķirošana un pārstrāde palīdzēs mazināt ietekmi uz vidi un izdevumiem, tāpēc Rīga strādā pie tā, lai veicinātu pieejamāku atkritumu šķirošanu.

Rīgas pašvaldībā jau notiek astoņu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana, turpinās darbs pie publisko šķirošanas punktu tīkla paplašināšanas un mobilo bīstamo atkritumu savākšanas punktu tīkla pārskatīšanas, kā arī Rīga plāno kļūt par sertificētu Zero Waste jeb bezatkritumu pilsētu.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.

Autors: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde