Rīgas centra iedzīvotāji var piedalīties gaisa piesārņojuma pētīšanā

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas plānošanas reģions projekta “Urban ReLeaf – Iedzīvotāju virzītas datu ekosistēmas pārejai uz iekļaujošu un zaļu pilsētvidi” ietvaros aicina iedzīvotājus piedalīties gaisa kvalitātes mērījumu veikšanā Rīgas pilsētā.

Rīgas centra iedzīvotāji var piedalīties gaisa piesārņojuma pētīšanā, informēja Rīgas plānošanas reģiona komunikācijas speciāliste Inese Ozoliņa. Rīgas plānošanas reģions, īstenojot starptautisku projektu “Urban ReLeaf”, piedāvā Rīgas centra iedzīvotājiem pieteikties gaisa kvalitātes mērījumu veikšanā un izvietot uz balkona vai privātā teritorijā speciālas mērierīces ar sensoriem.

Kopumā tiks izvietoti 20 šādi sensori dažādās vietās Rīgas centrā vai tā tuvumā. Septiņi no tiem tiks izvietoti zaļajā pilsētas zonā.

Projekta mērķis ir pētīt gaisa piesārņojuma veidošanās atšķirības, atkarībā no diennakts laika, satiksmes intensitātes, vides faktoriem, laikapstākļiem, gadalaika un apbūves blīvuma un veida.

Rīga arvien biežāk saskaras ar klimata pārmaiņu izaicinājumiem, paaugstinoties temperatūrai pilsētā. Tāpēc Rīgas pilsētas pilsētplānošanā arvien lielāku lomu ieņem zaļās zonas efektīva izmantošana un satiksmes mierināšanas pasākumi, iesaistot plānošanā iedzīvotājus un to kopienas.

Divu gadu laikā mērījumiem tiešsaistē ikviens varēs sekot līdzi speciālā platformā. Pēc tam apkopotie dati ar secinājumiem tiks nodoti Rīgas pašvaldībai. Šie dati nākotnē palīdzēs pilsētplānošanā un dažādu ar vidi un ekoloģiju saistītu jautājumu risināšanā.

Kvalitātes sensori mērīs ultrasmalko cieto daļiņu (PM2.5) piesārņojumu, temperatūru un mitrumu. Šīs smalkās daļiņas ir būtisks apkārtējās vides piesārņotājs un var izraisīt priekšlaicīgu mirstību. daļiņas ir smalkākas par matu un ir tik mazas, ka vizuāli nav redzamas.

Tās iekļūst cilvēku elpceļos ietekmējot to veselību. Eiropas savienībā 2018.gadā 380 000 nāves gadījumu tika attiecināti uz PM2.5.

Pašlaik Rīgā ir divas oficiālās monitoringa stacijas, kurās tiek mērīts tieši šo smalko daļiņu piesārņojums. Mērījumi tiks veikti laika posmā no šī gada pavasara līdz 2026.gadam.

Rīgas planošanas reģions