Rīgas domes Mājokļu un vides komiteju vadīs Selīna Vancāne

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti otrdien, 8. novembrī, par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Selīnu Vancāni, bet par vietniekiem – Mairitu Lūsi un Edgaru Ikstenu.

Saeimā šoruden tika ievēlēts līdzšinējais komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis un viņa vietnieks Uģis Rotbergs, tāpēc tagad bija nepieciešams izraudzīties jaunu komitejas vadību.

S. Vancāne šajā domes sasaukumā bija Mājokļu un vides komitejas vadītāja vietniece, kā arī vada Klimatneitralitātes un Vides izglītības darba grupas.

Jaunievēlētā komitejas vadītāja ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē un Vides zinātņu maģistra grādu vides pārvaldībā, ir RTU vides inženierzinātņu doktorante. S. Vancāne pēdējos desmit  gadus darbojusies kā enerģētikas un klimata politikas eksperte vairākās starptautiskās un nacionālās organizācijās, vadījusi vairākas nevalstiskās organizācijas.

“Mana prioritāte ir iespējami saudzīgi pārvarēt esošo energokrīzi un vienlaikus ar straujiem soļiem tiekties uz energoneatkarību, kas uzlabos gan iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan samazinās dzīves dārdzību, jo īpaši komunālos rēķinus. Rīga ir ceļā uz klimatneitralitāti un tā nav tikai ambīcija, bet reāla iespēja uzlabot gaisa kvalitāti un sakārtot vidi sev apkārt, samazinot izmaksas ilgtermiņā,” uzsver S. Vancāne.

Komitejas vadītājas vietnieka amatā ievēlētā vides aktīviste M. Lūse ieguvusi maģistra grādu Ekonomiskā attīstībā un sadarbībā. Rīgas domē viņa vada Atkritumu samazināšanas un šķirošanas darba grupu, kā arī darbojas biedrībā “Zero Waste Latvija”.

Savukārt otrs jaunievēlētais komitejas priekšsēdētājas vietnieks E. Ikstens studējis politikas zinātni un starptautiskās attiecības, patlaban studē LU Teoloģijas fakultātē. Strādājis Tieslietu ministrijā, bijis deputāta palīgs Saeimā un Eiropas Parlamentā.

Mājokļu un vides komitejas kompetencē ir vides aizsardzība, atkritumu saimniecība, apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība, energoefektivitāte, dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu jautājumi, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, kapsētu pakalpojumu organizēšana, gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanas koordinēšana  Rīgā un citi jautājumi.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.